GBC
Размер на шрифта: - / +

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР - Технически паспорти

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Обявление за провеждане на подбор за домашен помощник за с. Житница по проект „Социален патронаж в община Провадия – Компонент 3“ по ОПРЧР2014-2020
Обявление Документи
повече..

Обявяване на Заповед №1980 от 01.07.2020г. за изменение на Заповед №196/22.01.2020г. на Кмета на Община Провадия по чл.34в, ал.16 от ЗСПЗЗ за землището на село Добрина
Повече тук
повече..

Съобщение по чл.32 ал. 4 от ДОПК 23/13.07.2020г.
Изх.№МДT- / 13.07.2020г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 53/03.07.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®