GBC
Размер на шрифта: - / +

МЕСТНИ ИЗБОРИ – 2019 - За избирателите

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 2/11.01.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл.26 и чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 1/05.01.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Във връзка с измененията на Наредба №8 за определяне...
повече..

Обявление: На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработен ПУП – ПРЗ /план за регулация и застрояване/ в обхват УПИ ХVІ-552 в кв. 20 по плана на с. Градинарово , община Провадия, област Варна
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна на основание чл. 124 б,...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®