GBC
Размер на шрифта: - / +

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР ПО ЗПКОНПИ - Декларации по чл. 35, ал.1, т.1

НАЧАЛОНачало

- Снежана Стайкова

- Кадрия Мехмедова

- Надя Стоянова

- Даниела Георгиева

- Серджан Юсеин

- Фатме Юсеинова

- Сюрай Ембие

- Красимир Тодоров

- Гинка Тодорова - 2019

- Петранка Недялкова

- Татяна Вълчева

- Дора Кирякова

- Румяна Иванова

- Галя Тодорова

- Иван Иванов

- Кремена Митева

- Румяна Николова

- Антоанета Балинова

- Анифе Ахмед

- Блага Христова

- Даниела Костадинова

- Диана Иванова

- Димитър Недялков

- Капка Николова

- Константин Георгиев

- Константин Георгиев

- Милена Братанова

- Милена Стефанова

- Фатме Мухидин

- Женя Милкова

- Айсел Каръкова

- Айсел Мехмедова

- Алкин Ахмед

- Ана Богданова

- Анатоли Атанасов

- Ангел Иванов

- Андон Андонов

- Анета Граматикова

- Антоана Дичева

- Антоанета Георгиева

- Бахтишан Азизова

- Билджан Кадир

- Бисер Денев

- Богдана Стойчева

- Бойчо Боев

- Валентина Герчева

- Валентина Пеева

- Васил Василев

- Василена Цветкова

- Весела Петрова

- Веселина Мирчева

- Веселинка Ангелова

- Виждан Хасанова

- Вилдан Юмерова

- Вилияна Вълчева - Димова

- Виолета Кръстева

- Виолета Николова

- Виолета Пантелеева

- Виолина Александрова

- Галина Тунчева

- Ганка Монева

- Гергана Димитрова

- Гергана Николова

- Гинка Тодорова

- Горанка Василева

- Даниела Дачева

- Даниела Димитрова

- Деница Величкова

- Деница Милевска

- Десислава Боева

- Десислава Димитрова

- Десислава Димитрова

- Десислава Стоянова

- Диана Дичева

- Диана Добрева

- Диана Иванова

- Димитрина Петрова

- Димитричка Неделчева

- Димитър Енев

- Димитър Кръстев

- Елица Юлиянова

- Елка Станчева

- Емил Янев

- Жана Василева

- Жанина Стефанова

- Женя Маринова

- Женя Филипова

- Жечка Георгиева

- Живка Халачева

- Жулиета Дойчева

- Здравка Златева

- Здравко Жечев

- Зюмбюл Иванова

- Иванка Семова

- Ивелин Йовчев

- Ивелина Влайкова

- Ивелина Радева

- Ивелина Стоянова

- Йордан Александров

- Йорданка Георгиева

- Йорданка Павлова

- Ирина Стоянова

- Ирена Илиева

- Иринка Ангелова

- Искра Желязкова

- Калина Калчева

- Капка Мирчева

- Капка Станкова

- Катя Пеева

- Катя Симеонова

- Кирил Борисов

- Константин Георгиев

- Копринка Станова

- Красимир Киров

- Красимир Христов

- Красимира Костадинова

- Кремена Георгиева

- Лилия Лефтерова

- Людмил Райчев

- Марин Маринов

- Марина Горанова

- Мария Милкова

- Мария Николова

- Мария Стоянова

- Марияна Тодорова

- Мая Пенева

- Милена Полизанова

- Мирослав Радев

- Моника Димитрова

- Мусафа Ибрямов

- Мухамедин Суфиян

- Надежда Демирова

- Надежда Димитрова

- Надежда Панайотова

- Наталия Димитрова

- Невдалина Саидова

- Невелина Куртева

- Невин Мехмедова

- Невин Хасанова

- Невяна Стилиянова

- Недялка Момчева

- Нели Андонова

- Нели Георгиева

- Нели Никова

- Николай Христов

- Павлина Михалева

- Павлина Станкова

- Павлина Тодорова

- Пеньо Ганев

- Петя Демирева

- Петя Иванова

- Петя Петрова

- Пламена Георгиева

- Пламена Трифонова

- Росица Василева

- Росица Керанчева

- Росица Пиринлиева

- Ростислав Романов

- Румяна Ангелова

- Румяна Иванова

- Светла Ангелова

- Светла Боянова

- Светла Георгиева

- Светлана Раднева

- Светослав Петров

- Свилен Стоянов

- Свилен Стоянов

- Свилена Иванова

- Севим Мустафа

- Селчин Хюсеинов

- Серпил Хюсеинова

- Силвия Маринова-Костова

- Силвия Славова

- Силвия Узунова

- Сияна Иванова

- Славка Христова

- Снежа Вълчева

- Снежа Гигова

- Снежа Гигова

- Снежана Атанасова

- Станимир Станков

- Станка Драгнева

- Станка Иванова

- Стела Станкулова

- Стелиана Лилова

- Стелияна Радева

- Стефан Андреев

- Татяна Славова

- Теодора Иванова

- Тихомир Александров

- Тихомир Тончев

- Тихомир Трифонов

- Тодорка Костадинова

- Фана Кръстева

- Ферах Османова

- Христина Чернева

- Шенай Юсеинова

- Юлия Боева

- Юлия Косева

- Юлиян Харизанов

- Юлияна Божилова

- Янко ЯнковОбяви, съобщения

Обявление за подбор по проект УРДР
ОБЯВЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЕ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 88/21.10.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 87/21.10.2020г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния...
повече..

„Проект за санитарно – охранителна зона (СОЗ) около водоснабдителна група „Комаре-во“, състояща се от каптаж „Соук су“, изграден в с. Комарево ЕКАТТЕ 38114, общ. Провадия и с. Рояк ЕКАТТЕ 63135, общ. Дългопол, обл. Варна
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®