GBC
Размер на шрифта: - / +

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР ПО ЗПКОНПИ - Декларации по чл. 35, ал.1, т.1

НАЧАЛОНачало

- Снежана Стайкова

- Кадрия Мехмедова

- Надя Стоянова

- Даниела Георгиева

- Серджан Юсеин

- Фатме Юсеинова

- Сюрай Ембие

- Красимир Тодоров

- Гинка Тодорова - 2019

- Петранка Недялкова

- Татяна Вълчева

- Дора Кирякова

- Румяна Иванова

- Галя Тодорова

- Иван Иванов

- Кремена Митева

- Румяна Николова

- Антоанета Балинова

- Анифе Ахмед

- Блага Христова

- Даниела Костадинова

- Диана Иванова

- Димитър Недялков

- Капка Николова

- Константин Георгиев

- Константин Георгиев

- Милена Братанова

- Милена Стефанова

- Фатме Мухидин

- Женя Милкова

- Айсел Каръкова

- Айсел Мехмедова

- Алкин Ахмед

- Ана Богданова

- Анатоли Атанасов

- Ангел Иванов

- Андон Андонов

- Анета Граматикова

- Антоана Дичева

- Антоанета Георгиева

- Бахтишан Азизова

- Билджан Кадир

- Бисер Денев

- Богдана Стойчева

- Бойчо Боев

- Валентина Герчева

- Валентина Пеева

- Васил Василев

- Василена Цветкова

- Весела Петрова

- Веселина Мирчева

- Веселинка Ангелова

- Виждан Хасанова

- Вилдан Юмерова

- Вилияна Вълчева - Димова

- Виолета Кръстева

- Виолета Николова

- Виолета Пантелеева

- Виолина Александрова

- Галина Тунчева

- Ганка Монева

- Гергана Димитрова

- Гергана Николова

- Гинка Тодорова

- Горанка Василева

- Даниела Дачева

- Даниела Димитрова

- Деница Величкова

- Деница Милевска

- Десислава Боева

- Десислава Димитрова

- Десислава Димитрова

- Десислава Стоянова

- Диана Дичева

- Диана Добрева

- Диана Иванова

- Димитрина Петрова

- Димитричка Неделчева

- Димитър Енев

- Димитър Кръстев

- Елица Юлиянова

- Елка Станчева

- Емил Янев

- Жана Василева

- Жанина Стефанова

- Женя Маринова

- Женя Филипова

- Жечка Георгиева

- Живка Халачева

- Жулиета Дойчева

- Здравка Златева

- Здравко Жечев

- Зюмбюл Иванова

- Иванка Семова

- Ивелин Йовчев

- Ивелина Влайкова

- Ивелина Радева

- Ивелина Стоянова

- Йордан Александров

- Йорданка Георгиева

- Йорданка Павлова

- Ирина Стоянова

- Ирена Илиева

- Иринка Ангелова

- Искра Желязкова

- Калина Калчева

- Капка Мирчева

- Капка Станкова

- Катя Пеева

- Катя Симеонова

- Кирил Борисов

- Константин Георгиев

- Копринка Станова

- Красимир Киров

- Красимир Христов

- Красимира Костадинова

- Кремена Георгиева

- Лилия Лефтерова

- Людмил Райчев

- Марин Маринов

- Марина Горанова

- Мария Милкова

- Мария Николова

- Мария Стоянова

- Марияна Тодорова

- Мая Пенева

- Милена Полизанова

- Мирослав Радев

- Моника Димитрова

- Мусафа Ибрямов

- Мухамедин Суфиян

- Надежда Демирова

- Надежда Димитрова

- Надежда Панайотова

- Наталия Димитрова

- Невдалина Саидова

- Невелина Куртева

- Невин Мехмедова

- Невин Хасанова

- Невяна Стилиянова

- Недялка Момчева

- Нели Андонова

- Нели Георгиева

- Нели Никова

- Николай Христов

- Павлина Михалева

- Павлина Станкова

- Павлина Тодорова

- Пеньо Ганев

- Петя Демирева

- Петя Иванова

- Петя Петрова

- Пламена Георгиева

- Пламена Трифонова

- Росица Василева

- Росица Керанчева

- Росица Пиринлиева

- Ростислав Романов

- Румяна Ангелова

- Румяна Иванова

- Светла Ангелова

- Светла Боянова

- Светла Георгиева

- Светлана Раднева

- Светослав Петров

- Свилен Стоянов

- Свилен Стоянов

- Свилена Иванова

- Севим Мустафа

- Селчин Хюсеинов

- Серпил Хюсеинова

- Силвия Маринова-Костова

- Силвия Славова

- Силвия Узунова

- Сияна Иванова

- Славка Христова

- Снежа Вълчева

- Снежа Гигова

- Снежа Гигова

- Снежана Атанасова

- Станимир Станков

- Станка Драгнева

- Станка Иванова

- Стела Станкулова

- Стелиана Лилова

- Стелияна Радева

- Стефан Андреев

- Татяна Славова

- Теодора Иванова

- Тихомир Александров

- Тихомир Тончев

- Тихомир Трифонов

- Тодорка Костадинова

- Фана Кръстева

- Ферах Османова

- Христина Чернева

- Шенай Юсеинова

- Юлия Боева

- Юлия Косева

- Юлиян Харизанов

- Юлияна Божилова

- Янко ЯнковОбяви, съобщения

Обявяване на График на заседанията на комисията назначена със Заповед на ОД“Земеделие за землищата на Община Провадия
Повече тук
повече..

Допълнителна информация за ИП „Депо за неопасни производствени отпадъци"
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2020/2021 г.
Повече тук
повече..

Обява за търг на 19.08.2020г.
Община Провадия обявява На 19.08.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®