GBC
Размер на шрифта: - / +

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР ПО ЗПКОНПИ - Декларации по чл. 35, ал.1, т.2

НАЧАЛОНачало

- Румяна Иванова

- Недялка Момчева

- Антоанета Балинова

- Снежана Стайкова

- Кадрие Мехмедова

- Надя Стоянова

- Десислава Георгиева

- Серджан Юсеин

- Фатме Юсеинова

- Кремена Митева

- Анифе Ахмед

- Иван Иванов

- Галя Тодорова

- Дора Кирякова

- Петранка Недялкова

- Милена Братанова - 2019

- Блага Христова - 2019

- Моника Димитрова - 2019

- Гинка Тодорова - 2019

- Красимир Тодоров

- Сюрай Ембие

- Татяна Вълчева

- Румяна Николова

- Василена Цветкова

- Капка Николова

- Константин Георгиев

- Людмил Райчев

- Надежда Панайотова

- Фатме Мухидин

- Айсел Каръкова

- Айсел Мехмедова

- Алкин Ахмед

- Ана Богданова

- Ангел Иванов

- Андон Андонов

- Анета Граматикова

- Антоана Дичева

- Антоанета Георгиева

- Бахтишан Азизова

- Билджан Кадир

- Бисер Денев

- Блага Христова

- Богдана Стойчева

- Бойчо Боев

- Валентина Герчева

- Валентина Пеева

- Васил Василев

- Весела Петрова

- Веселина Мирчева

- Веселина Цветкова

- Веселинка Ангелова

- Вилдан Хасанова

- Вилдан Юмерова

- Вилияна Вълчева-Димова

- Виолета Кръстева

- Виолета Николова

- Виолета Пантелеева

- Виолина Александрова

- Галина Тунчева

- Ганка Монева

- Гергана Димитрова

- Гергана Николова

- Гинка Тодорова

- Горанка Василева

- Даниела Дачева

- Даниела Димитрова

- Даниела Костадинова

- Деница Величкова

- Деница Милевска

- Десислава Боева

- Десислава Димитрова

- Десислава Димитрова

- Десислава Стоянова

- Диана Дичева

- Диана Добрева

- Диана Иванова

- Диана Иванова

- Димитрина Петрова

- Димитричка Неделчева

- Димитър Енев

- Димитър Недялков

- Елица Юлиянова

- Елка Станчева

- Емил Янев

- Жана Василева

- Жанина Стефанова

- Женя Маринова

- Женя Милкова

- Женя Филипова

- Жечка Георгиева

- Живка Халачеваа

- Жулиета Дойчева

- Здравка Златева

- Здравко Жечев

- Зюмбюл Иванова

- Иванка Семова

- Ивелин Йовчев

- Ивелина Влайкова

- Ивелина Радева

- Ивелина Стоянова

- Ирена Илиева

- Ирина Стоянова

- Иринка Ангелова

- Искра Желязкова

- Йордан Александров

- Йорданка Георгиева

- Йорданка Павлова

- Калина Калчева

- Капка Мирчева

- Капка Станкова

- Катя Александрова

- Катя Пеева

- Катя Симеонова

- Кирил Борисов

- Копринка Станова

- Красимир Киров

- Красимир Христов

- Красимира Костадинова

- Кремена Георгиева

- Лилия Лефтерова

- Мариана Тодорова

- Марин Маринов

- Марина Горанова

- Мария Милкова

- Мария Николова

- Мария Стоянова

- Мая Пенева

- Милена Братанова

- Милена Стефанова

- Мирослав Радев

- Моника Димитрова

- Мустафа Ибрям

- Надежда Демирова

- Надежда Димитрова

- Наталия Димитрова

- Невдалина Саидова

- Невелина Куртева

- Невин Мехмедова

- Невин Хасанова

- Невяна Стелиянова

- Нели Андонова

- Нели Георгиева

- Нели Никова

- Николай Христов

- Павлина Михалева

- Павлина Станкова

- Павлина Тодорова

- Пеньо Ганев

- Петя Демирева

- Петя Иванова

- Петя Петрова

- Пламена Георгиева

- Пламена Трифонова

- Росица Василева

- Росица Керанчева

- Росица Пиринлиева

- Ростислав Романов

- Румяна Ангелова

- Румяна Иванова

- Светла Ангелова

- Светла Боянова

- Светла Георгиева

- Светлана Раднева

- Светослав Петров

- Свилен Стоянов

- Свилен Стоянов

- Свилена Иванова

- Севим Мустафа

- Селчин Хюсеинов

- Серпил Хусеинова

- Силвия Маринова-Костова

- Силвия Узунова

- Сияна Иванова

- Славка Христова

- Снежа Вълчева

- Снежа Гигова

- Снежана Атанасова

- Станимир Станков

- Станка Драгнева

- Станка Иванова

- Стела Станкулова

- Стелиана Лилова

- Стефан Андреев

- Стилияна Радева

- Татяна Славова

- Теодора Иванова

- Тихомир Александров

- Тихомир Тончев

- Тихомир Трифонов

- Тодорка Костадинова

- Фана Кръстева

- Ферах Османова

- Христина Чернева

- Шенай Юсеинова

- Юлия Боева

- Юлия Косева

- Юлиян Харизанов

- Юлияна Божилова

- Янко ЯнковОбяви, съобщения

Обявяване на График на заседанията на комисията назначена със Заповед на ОД“Земеделие за землищата на Община Провадия
Повече тук
повече..

Допълнителна информация за ИП „Депо за неопасни производствени отпадъци"
О Б Я В А до заинтересованите лица и общественост На основание чл....
повече..

Обява на ОСЗ Провадия за изготвяне на предварителни регистри на имотите съгласно чл.72 от ППЗСПЗЗ 2020/2021 г.
Повече тук
повече..

Обява за търг на 19.08.2020г.
Община Провадия обявява На 19.08.2020 г. от 10.00 часа повторен публичен...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®