GBC
Размер на шрифта: - / +

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР ПО ЗПКОНПИ - Декларации по чл. 35, ал.1, т.2

НАЧАЛОНачало

- Татяна Михалева

- Сезел Сами

- Севим Хасанова

- Севда Еминовска - Иванова

- Свилена Трифонова

- Росица Георгиева

- Минка Недева

- Кремена Милкова

- Красимира Иванова

- Ирена Пеева

- Иван Иванов

- Ивайло Русев

- Димитър Димитров

- Димитър Недялков

- Деян Иванов

- Георги Иванов

- Галя Георгиева

- Галина Колева

- Веска Димитрова

- Боянка Димитрова

- Тодорка Иванова

- Румяна Иванова

- Недялка Момчева

- Антоанета Балинова

- Снежана Стайкова

- Кадрие Мехмедова

- Надя Стоянова

- Десислава Георгиева

- Серджан Юсеин

- Фатме Юсеинова

- Кремена Митева

- Анифе Ахмед

- Иван Иванов

- Галя Тодорова

- Дора Кирякова

- Петранка Недялкова

- Милена Братанова - 2019

- Блага Христова - 2019

- Моника Димитрова - 2019

- Гинка Тодорова - 2019

- Красимир Тодоров

- Сюрай Ембие

- Татяна Вълчева

- Румяна Николова

- Василена Цветкова

- Капка Николова

- Константин Георгиев

- Людмил Райчев

- Надежда Панайотова

- Фатме Мухидин

- Айсел Каръкова

- Айсел Мехмедова

- Алкин Ахмед

- Ана Богданова

- Ангел Иванов

- Андон Андонов

- Анета Граматикова

- Антоана Дичева

- Антоанета Георгиева

- Бахтишан Азизова

- Билджан Кадир

- Бисер Денев

- Блага Христова

- Богдана Стойчева

- Бойчо Боев

- Валентина Герчева

- Валентина Пеева

- Васил Василев

- Весела Петрова

- Веселина Мирчева

- Веселина Цветкова

- Веселинка Ангелова

- Вилдан Хасанова

- Вилдан Юмерова

- Вилияна Вълчева-Димова

- Виолета Кръстева

- Виолета Николова

- Виолета Пантелеева

- Виолина Александрова

- Галина Тунчева

- Ганка Монева

- Гергана Димитрова

- Гергана Николова

- Гинка Тодорова

- Горанка Василева

- Даниела Дачева

- Даниела Димитрова

- Даниела Костадинова

- Деница Величкова

- Деница Милевска

- Десислава Боева

- Десислава Димитрова

- Десислава Димитрова

- Десислава Стоянова

- Диана Дичева

- Диана Добрева

- Диана Иванова

- Диана Иванова

- Димитрина Петрова

- Димитричка Неделчева

- Димитър Енев

- Димитър Недялков

- Елица Юлиянова

- Елка Станчева

- Емил Янев

- Жана Василева

- Жанина Стефанова

- Женя Маринова

- Женя Милкова

- Женя Филипова

- Жечка Георгиева

- Живка Халачеваа

- Жулиета Дойчева

- Здравка Златева

- Здравко Жечев

- Зюмбюл Иванова

- Иванка Семова

- Ивелин Йовчев

- Ивелина Влайкова

- Ивелина Радева

- Ивелина Стоянова

- Ирена Илиева

- Ирина Стоянова

- Иринка Ангелова

- Искра Желязкова

- Йордан Александров

- Йорданка Георгиева

- Йорданка Павлова

- Калина Калчева

- Капка Мирчева

- Капка Станкова

- Катя Александрова

- Катя Пеева

- Катя Симеонова

- Кирил Борисов

- Копринка Станова

- Красимир Киров

- Красимир Христов

- Красимира Костадинова

- Кремена Георгиева

- Лилия Лефтерова

- Мариана Тодорова

- Марин Маринов

- Марина Горанова

- Мария Милкова

- Мария Николова

- Мария Стоянова

- Мая Пенева

- Милена Братанова

- Милена Стефанова

- Мирослав Радев

- Моника Димитрова

- Мустафа Ибрям

- Надежда Демирова

- Надежда Димитрова

- Наталия Димитрова

- Невдалина Саидова

- Невелина Куртева

- Невин Мехмедова

- Невин Хасанова

- Невяна Стелиянова

- Нели Андонова

- Нели Георгиева

- Нели Никова

- Николай Христов

- Павлина Михалева

- Павлина Станкова

- Павлина Тодорова

- Пеньо Ганев

- Петя Демирева

- Петя Иванова

- Петя Петрова

- Пламена Георгиева

- Пламена Трифонова

- Росица Василева

- Росица Керанчева

- Росица Пиринлиева

- Ростислав Романов

- Румяна Ангелова

- Румяна Иванова

- Светла Ангелова

- Светла Боянова

- Светла Георгиева

- Светлана Раднева

- Светослав Петров

- Свилен Стоянов

- Свилен Стоянов

- Свилена Иванова

- Севим Мустафа

- Селчин Хюсеинов

- Серпил Хусеинова

- Силвия Маринова-Костова

- Силвия Узунова

- Сияна Иванова

- Славка Христова

- Снежа Вълчева

- Снежа Гигова

- Снежана Атанасова

- Станимир Станков

- Станка Драгнева

- Станка Иванова

- Стела Станкулова

- Стелиана Лилова

- Стефан Андреев

- Стилияна Радева

- Татяна Славова

- Теодора Иванова

- Тихомир Александров

- Тихомир Тончев

- Тихомир Трифонов

- Тодорка Костадинова

- Фана Кръстева

- Ферах Османова

- Христина Чернева

- Шенай Юсеинова

- Юлия Боева

- Юлия Косева

- Юлиян Харизанов

- Юлияна Божилова

- Янко ЯнковОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 82/02.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание чл. 26 и чл. 61,...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 86/07.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 84/03.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 83/02.09.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®