GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Документи

НАЧАЛОНачало

15.01.2018 - Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ

15.01.2018 - Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“

19.12.2017 - Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба в СВ

14.12.2017 - Обявяване на Заповед №РД17-17-153/14.12.2017г. по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Комарево

06.12.2017 - Обява ВВС

06.12.2017 - Обява В.Ф. 32990

06.12.2017 - Обява В.Ф. 28000

21.11.2017 - Примерен семеен план за действия при бедствия

21.11.2017 - Примерно съдържание на раница за бедствия

21.11.2017 - Правила за поведение и действие при наводнение

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-168/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Черноок

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-165/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Храброво

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-167/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Черковна

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-164/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Тутраканци

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-163/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Староселец

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-162/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Снежина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-161/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Славейково

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-160/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Равна

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-159/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на град Провадия

- Обявяване Заповед №РД17-17-158/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Петров дол

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-157/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Овчага

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-156/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Неново

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-155/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Манастир

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-154/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Кривня

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-152/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Китен

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-151/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Златина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-150/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Житница

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-149/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Добрина

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-148/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Градинарово

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-146/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Бързица

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-145/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Бозвелийско

16.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-144/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Блъсково

14.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-166/06.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Чайка

14.11.2017 - Обявяване Заповед №РД17-17-147/31.10.2017г. по чл.37в, ал.4 на Директора на ОД“Земеделие“ – Варна за землището на село Венчан

09.11.2017 - Резултати от обществено обсъждане на ДОВОС за ИП „Изграждане на Нова ВЛ 400 kV от п/ст „Варна” до п/ст „Бургас”

31.10.2017 - ПРАВИЛА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДАРОВИТИ ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

2017 - Заповед № 3047/20.10.2017г. на Кмета на Община Провадия относно определяне на районите и видът на предлаганите услуги по чл.62 от ЗМДТ

25.09.2017 - Обява за конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба

14.09.2017 - Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА-К"АД

05.09.2017 - Пръскане рапица в землището на село Добрина от "СКА-К"АД

09.08.2017 - Обявяване заповедта по чл.37в, ал.1 от областна дирекция земеделие и график за заседания на комисиите по чл. 37в, ал.1

29.06.2017 - Писмо от Енерго-про

26.06.2017 - Разписание на влаковете 2017/2018 г.

22.06.2017 - Обявяване Заповед № 1648 / 21.06.2017 г. на Кмета на Община Провадия за пожаро-опасен сезон при прибиране на реколтата

16.06.2017 - Заповед № 1547 / 15.06.2017 г. на кмета на Община Провадия

26.05.2017 - Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военна медицинска сестра"

26.05.2017 - Обява за обучение по специалност "Военен лекар"

26.05.2017 - Обява за вакантни длъжности за лекар във ВМС

17.05.2017 - Приложение към обява за провеждане на конурс

17.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К' АД за извършване на РЗ дейности в землището на с. Добрина

15.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К'АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия и с. Добрина

11.05.2017 - Уведомително писмо от 'СКАЙ - К'АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия, с. Житница и с. Добрина

09.05.2017 - Приложение 2

09.05.2017 - Приложение 1

09.05.2017 - Обява за военно формирование- 22240 Сливен

05.05.2017 - Уведомително писмо от "СКАЙ- К"АД за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия, с. Житница, с. Добрина

26.04.2017 - Уведомително писмо от "БД Агри" ЕООД за извършване на РЗ дейности в землището на Провадия

25.04.2017 г. - Уведомително писмо от ЗК "Житница' за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

19.04.2017 - Уведомително писмо- ЗК Провадия за извършване на РЗ дейности в землището на гр. Провадия

19.04.2017 - Уведомително писмо от ЗК "Житница" за извършване на РЗ дейности в землището на село Житница

13.04.2017 - Уведомително писмо

07.04.2017 - Обяваване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК "Кривня"

05.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК Житница

04.04.2017 - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от СКАЙК АД

30.03.2017 г. - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от 'СКАЙК"АД

30.03.2017 г. - Обявяване на Уведомително писмо за РЗ мероприятия от ЗК Тутраканци

29.03.2017 - Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

29.03.2017 - -Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

28.03.2017 г. - Обявяване на Уведомителни писма от " СКАЙ - К"АД за извършване на РЗ дезинфекционни и дезинсекционни дейности съгласно Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства

24.03.2017 г. - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

24.03.2017 - Уведомително писмо за опазване на пчели и пчелни семейства

20.03.2017 - Обявяване на заповед от №РД-17-7706-97 от 10.03.2017г. на Областен управител Варна за пожароопасен сезон в горските територии от 01.04.2017г. - 31.10.2017г.

09.03.2016 - Информация за планираните мерки за безопасносност и начините на поведение и действие в случай на авария

27.02.2017 - Заповед № РД 11-17/23.02.2017 за ограничение на движението на МПС на път III-208 "Провадия-Дъскотна-Айтос" в участъка на тунел

20.02.2017 - Правилник за вътрешния трудов ред в Община Провадия

15.02.2017 - Приложения към обява - ЗЖ

15.02.2017 - Приложения към обява

10.02.2017 - Свободни места за гвардейци и стипендианти на МО

10.02.2017 - Работни места във ВМС- гр. Варна

07.02.2017 - Заповед №324 от 06.02.2017г. на Кмета на Община Провадия за забрана на паша в горски територии

01.02.2017 - Заповед от №289 от 31.01.2017 на Кмета на Община Провадия допълнение към Заповед №184 от 20.01.2017г. за сключване ан договори с ползватели на полски пътища на територията на землище Бозвелийско

25.01.2017 - Заповед от №183 до Заповед №205 от 20.01.2017 на Кмета на Община Провадия за сключване на договори с ползватели на полски пътища на територията на Община Провадия

19.01.2017 - Приложение Пловдив

19.01.2017 - Приложение Карлово

19.01.2017 - Приложение Стара Загора

19.01.2017 - Обява провеждане на конкурс за войнишки длъжности

18.01.2017 - Заявление - Приложение №1 към наредба №23

06.01.2017 - Заповед на кмета инфлуенца

05.01.2016 - МЗ за прием на курсанти и кадети във ВВУ

28.12.2016 - Обява за ИП гр.София

28.12.2016 - Уведомление за ИП гр.София

22.12.2016 - Заповед №РД 16-17-190/15.12.2016г.на Директора на ОД "Земеделие" Варна

12.12.2016 - Обявление на Заповеди РД-02-15-117 на зам.министър на МРРБ

25.11.2016 - Заявление - декларация

22.11.2016 - Списък с одобрени кандидати по процедура за подбор на персонал по проект

09.11.2016 - Списък за подбор "Ранно детство"

04.11.2016 - Обява за вакантни длъжности във ВМА

03.11.2016 - Заповеди чл.32 ОД"Земеделие"

28.10.2016 - ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява ИП"Изграждане на нова ВЛ 400kV"

28.10.2016 - Обява търг 16.11.2016г.

28.10.2016 - Заповед за определяне на районите за организирано сметосъбиране и сметоизвозване 28.10.2016

10.2016 - Обявление Подбор на персонал

10.2016 - Подбор на персонал-приложение В

10.2016 - Подбор на персонал-приложение Б

10.2016 - Подбор на персонал-приложение А

21.09.2016 - Запитване за оферта

17.08.2016 - Правила

17.08.2016 - Обява

04.07.2016 - Обявяване на протокол от 28.06.2016 г. за разпределение на пасища за Община Провадия от ДПФ

16.06.2016 - Приложения за подбор на персонал в защитено жилище

25.05.2016 - Документи за подбор за заемане на длъжността управител на ЦСРИ - гр. Провадия

2016 - Заповед за забрана бране на липов цвят 2016 г.

26.04.2016 - Община Провадия започва пръскане срещу кърлежи

19.04.2016 - Регламент за провеждане на 70-ти Национален туристически поход "По пътя на Ботевата чета"

11.04.2016 - Програма за МИГ

05.04.2016 - Покана за обществено обсъждане 05.04.2016

29.03.2016 - Подбор за проекти

28.01.2016 - Покана за участие

26.01.2016 - Приложения за подбор за здравен медиатор

18.12.2015 - Документи за кандидатстване "ПРИЕМИ МЕ" 2015г.

10.12.2015 - Списък с имената на загиналите

08.12.2015 - Заявление Лични асистенти и Потребители

04.12.2015 - Заповед пиротехника

06.11.2015 - Подбор на социален работник ЦНСТ

29.10.2015 - Списък ЦНСТ

23.10.2015 - Програма за опазване на околната среда на Община Провадия 2015-2020 г. II част

23.10.2015 - Програма за управление на отпадъците на община Провадия 2015-2020 г.I част

2015 - Декларация

2015 - Лични данни

2015 - Авобиография

2015 - Приложение А

- Заповед сметосъбиране и сметоизвозване

17.09.2015 - Имена на загиналите във войните от с. Комарево

07.09.2015 - Обявление относно изготвяне на Програма за управление на отпадъците на територията на община Провадия

11.08.2015 - Устав на МИГ Възход

11.08.2015 - Молба за членство

11.08.2015 - Покана за извънредно събрание

30.07.2015 - Проект за разписание на БДЖ за 2016г.

30.07.2015 - Заповед за забрана пашата в горски територии

10.06.2015 - Заповед №1452/09.06.2015 за забрана за събиране на липов цвят с търговска цел

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Равна на собственици със селскостопански животни

28.05.2015г. - Протокол за разпределение на имоти пасища мера в землището на село Храброво на собственици със селскостопански животни

28.05.2015г. - Справка за пасищата за индивидуално и общо ползване в община Провадия

27.05.2015 - Протокол за разпределение на имоти

04.05.2015 - Списък на класираните кандидати за длъжността личен асистент и кандидат-потребители - част2

04.05.2015 - Списък на класираните кандидати за длъжността личен асистент и кандидат-потребители - част1

29.04.2015 - Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Провадия - 2015

- Съобщение

08.04.2015 - Заповеди за прекратяване на категоризация на туристически обект.

16.02.2015 - Заповед №330/13.02.2015г. за прекратяване на категоризация на туристически обект

12.02.2015 - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРЕНО АЛТЕРНАТИВНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ЗАСЕГНАТИТЕ СЕЛИЩА

16.01.2015 - Сгради в гр. Провадия, покриващи критериите на програмата за саниране

07.01.2015 - Подбор за заемане на длъжността Психолог в Център за обществена подкрепа – гр. Провадия

- Резултати от проведен подбор за позиция Социален работник в Защитено жилище – гр. Провадия

- СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИ ДО СЛЕДВАЩ ЕТАП КАНДИДАТИ ЗА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ПО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО ПРОЕКТ „ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ДЕЙСТВИЕ“

08.12.2014 - Обява за подбор на персонал в Защитено жилище - социален работник

02.12.2014 - Списък на одобрените кандидати, предложени за назначаване като персонал в Център за настаняване от семеен тип и Защитено жилище по проект "Деинституционализация в действие"

28.11.2014 - Заповед №2847/25.11.2014г. за продажба на пиротехнически изделия

26.11.2014 - СПИСЪЦИ НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ В ЦНСТ И ЗЖ

21.11.2014 - Решение №ВА-60/ЕО/2014г. за предценяване на необходимостта от ЕО на Интегриран планн за градско възстановяване и развитие на гр. Провадия

17.11.2014 - ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

17.11.2014 - ОБЯВА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП И ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ

27.10.2014 - Заповед за определяне на районите и честотата за сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия за 2015г.

15.10.2014 - Акушерка - Покана

15.10.2014 - Акушерка - Задание за работа

15.10.2014 - Гинеколог - Покана

15.10.2014 - Гинеколог - Задание за работа

15.10.2014 - Юрист - Покана

15.10.2014 - Юрист - Задание за работа

15.10.2014 - Медиатор - Покана

15.10.2014 - Медиатор - Задание за работа

15.10.2014 - Медицинска сестра - Покана

15.10.2014 - Медицинска сестра - Задание за работа

15.10.2014 - Педиатър - Покана

15.10.2015 - Педиатър - Задание за работа

15.10.2014 - Психолог - Покана

15.10.2014 - Психолог - Задание за работа

15.10.2014 - Социален работник 0-3г. - Покана

15.10.2014 - Социален работник 0-3г. - Задание за работа

15.10.2014 - Социален работник 3-7г. - Покана

15.10.2014 - Социален работник 3-7г. - Задание за работа

15.10.2014 - Специален педагог - Покана

15.10.2014 - Специален педагог - Задание за работа

15.10.2014 - CV

26.08.2014 - Соц.работник-координатор

26.08.2014 - Соц.педагог

26.08.2014 - Соц.работник

26.08.2014 - Медиатор Провадия

26.08.2014 - Медиатор Градинарово

26.08.2014 - Медиатор Бозвелииско

26.08.2014 - CV_CQS

26.08.2014 - Медиатор CQS Провадия

26.08.2014 - Медиатор CQS Градинарово

26.08.2014 - Медиатор CQS Бозвелииско

26.08.2014 - Мед.сестра CQS Провадия

26.08.2014 - Педиатър_CQS_PROVADIA

08.08.2014 - Задание за работа и обхват на услугите - Приложение А

08.08.2014 - Примерна форма за професионална биография

30.04.2014 - Одитно становище за заверка без резерви на Годишен финансов отчет на община Провадия за 2013г.

24.03.2014 - Такса за притежаване на куче

13.11.2013 - Категоризиране на туристически обекти по новия Закон за туризма

13.11.2013 - Образци документи - заведения за хранене и развлечения

13.11.2013 - Образци документи - места за настаняване

01.11.2013 - Подаване по електронен път на справка - декларация по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма

26.11.2014 - Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ

26.11.2014 - Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ.

30.10.2013 - Заповед за определяне на районите и честотата за организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Провадия през 2014г.

07.10.2013 - Заповед 2363 / 04.10.2013

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРОДАЖБИ за 2013 г.

30.09.2013 - РЕГИСТЪР НА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ПРЕКРАТЯВАНЕ СЪСОБСТВЕНОСТ За 2013 г.

27.09.2013 - Протокол за резултатите от проведения подбор за заемане длъжността "Медицинска сестра"

04.07.2013 - Заявление за обществена трапезария

10.06.2013 - Обява за набиране на резервисти

10.06.2013 - Протокол за резултатите от проведения подбор за заемане длъжността "Педагог" в ЦСРИ Провадия

2013 - Антикорупционни правила

2013 - Достъп до обществена информация

2013 - Етичен кодекс

2013 - Правилник за вътрешния трудов ред

2013 - Устраойствен правилник

2013 - Харта на клиента

2013 - Избирателен списък за избиране на кмет на село СлавейковоОбяви, съобщения

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ
Обява за конкурс за матроски длъжности във...
повече..

Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“
Уведомление за ИП "Слънчеви лъчи - Провадия"...
повече..

Обявление за издадено разрешение за изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II - „физкултура и спорт“ и УПИ III - „ритуална зала и парк“ за поземлен имот с кадастрален идентификатор №261 в кв.38 по плана на с. Черковна, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска , на основание...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 3 / 09.01.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®