GBC
Размер на шрифта: - / +

ИЗБОРИ ЗА ПВР И НП НА РБ НА 14.11.2021Г. - ДОКУМЕНТИ

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 97/11.10.2021г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за попълнен кадастър с акт за непълноти за УПИ ІХ-1 със УПИ VІІІ-54, ХІ-51 кв. 31 по плана на с. Златина
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 14.10.2021 год. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Информация по приложение 2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „Варна Фууд“ ООД
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона...
повече..

Съобщение по чл. 32 ол.4 от ДОПК 33 / 13.10.2021г.
Изх.№МДT- 33 / 13 .10.2021г. СЪОБЩЕНИЕ по чл.32 ал.4 от ДОПК Ако намерите...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®