GBC
Размер на шрифта: - / +

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Социални програми

НАЧАЛОНачало

02.09.2019г. - Информация за предоставяне на механизма за лична помощ

02.09.2019г. - Заявление за лица с увреждания МЛП

02.09.2019г. - Заявление за асистент

22.07.2019г. - ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на Карта за преференциално паркиране на моторни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания

19.07.2018г. - Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019г.

19.07.2018г. - Стратегия за развитие на социалните услуги в община Провадия 2016-2020г.

04.06.2018г. - Общинска програма за закрила на детето за 2018г.

14.02.2017 - Правила за издаване на карти за преференциално паркиране на моторни превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания

2012 - НАРЕДБА №15 за организацията и дейността на клубовете на хората в пенсионна възраст и лицата с увреждания в община Провадия

2012 - НАРЕДБА №18 за дейността на домашен социален патронажОбяви, съобщения

Уведомление с входящ № СД 01 – 79/13.09.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 76/29.08.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 58/10.07.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива 2017г.-2020г.
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®