GBC
Размер на шрифта: - / +

ПРОЕКТИ - ОП Регионално развитие

НАЧАЛОНачало


Обяви, съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение ИП на „Булгартрансгаз” ЕАД „Проектиране и изграждане на компресорна станция (КС) „Нова Провадия“
ОБЯВА до заинтересованите лица и общественост На основание чл. 95,...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 92/11.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..

Съобщение на основание чл. 194 от АПК
Изх.№7/18.11.2019г. С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.194 от АПК Общински...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 – 89/07.11.2019г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®