GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Бюджет

НАЧАЛОНачало

02.01.2018 - Доклад към проекта за бюджета на община Провадия за 2018г. публично обсъждане

02.01.2018 - Покана за публично обсъждане проектобюджет 2018 г.

28.12.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.

24.11.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.

30.10.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

20.09.2017 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.

30.08.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.

19.07.2017 г. - Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Пролет" към 30.06.2017 г.

13.07.2017 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

19.06.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

31.05.2017 - Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2016 г.

31.05.2017 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2016 г. / вх. № 1188

25.05.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

20.04.2017 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

13.03.2017 - Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017

13.02.2017 - Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017

07.02.2017 - Бюджет 2017

30.01.2017 - отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

03.01.2017 - Бюджет-проект на Община Провадия за 2017 година таблици

03.01.2017 - Доклад относно бюджета на община Провадия за 2017г. публично обсъждане

30.12.2016 - Покана за публично обсъждане проектобюджет 2017 г.

14.12.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2016г.

14.10.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2016г.

13.08.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016г.

12.08.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2016г.

12.07.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

15.06.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2016г.

02.06.2016 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2015г.

10.05.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2016г.

08.04.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.

09.03.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2016г.

29.02.2016 - Бюджетна прогноза 2015 - 2019

16.02.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2016г.

16.02.2016 - Бюджет 2016 Бланка

02.02.2016 - БЮДЖЕТ 2016

14.01.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

10.12.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2015

23.11.2015 - Презентация - проект на бюджет 2016

23.11.2015 - Приложения 1,1.1, 2, 3, 4, 5, и 6 към проекта за бюджет на община Провадия за 2016г.

23.11.2015 - Доклад към проекта за бюджет на община Провадия за 2016 година

23.11.2015 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2016г.

31.10.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2015

12.09.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015

10.09.2015 - Oтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.08.2015г.

13.08.2015 - Oтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2015г.

13.07.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.

26.06.2015 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2014г.

16.06.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2015г.

01.06.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2015г.

23.04.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.

23.04.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2015г.

25.02.2015 - Бюджет - 2015

12.02.2015 - Формули за разпределение на средствата между детските градини за за 2015г.

12.02.2015 - Формули за разпределение на средствата между училищата за 2015г.

11.02.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2015г.

09.01.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.12.2014г.

10.12.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2014г.

18.11.2014 - Приложения 1,1.1, 2, 3 и 4 към проекта за бюджет на община Провадия за 2015г.

18.11.2014 - Доклад към проекта за бюджет на община Провадия за 2015 година

18.11.2014 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2015г.

11.11.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2014г.

10.10.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2014г.

10.09.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2014г.

11.08.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2014г.

10.07.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.

13.06.2014 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2013г.

10.06.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2014г.

10.05.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2014г.

10.05.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2014г.

05.03.2014 - Формула за разпределение на средствата за училища и детски градини за 2014г.

17.02.2014 - Бюджет - 2014

17.02.2014 - Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 към Бюджет - 2014

16.01.2014 - Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014г.

16.01.2014 - Доклад относно приемане бюджета на община Провадия за 2014г.

16.01.2014 - Бюджет на Община Провадия за 2014г.- ПРИХОДИ

16.01.2014 - Бюджет на Община Провадия за 2014г.- РАЗХОДИ

16.01.2014 - Справка за разпределението на средствата от преходния остатък от 2013 г.

16.01.2014 - Поименен списък за капиталовите разходи за 2014г.

16.01.2014 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2014г.

26.11.2013 - Поименен списък за капиталови разходи за 2014г. – Проект

26.11.2013 - Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Провадия за 2014 година

26.11.2013 - План за местни приходи по проекта за бюджет на Община Провадия за 2014г.

2013 - Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2012г.

2013 - Приложения към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2012

2013 - Приложения към докладна за бюджет - 2013

2013 - Докладна записка относно приемане бюджета на Община Провадия за 2013г.

2013 - Покана за публично обсъждане - 11.02.2013Обяви, съобщения

Обява за конкурс за матроски длъжности във ВВМУ
Обява за конкурс за матроски длъжности във...
повече..

Уведомление за ИП „Промишлена газова инсталация на Газово стопанство, площадков газопровод и вътрешна инсталация на компресиран природен газ за захранване на съществуващо котелно помещение в „Маслодобивен завод“ гр.Провадия“
Уведомление за ИП "Слънчеви лъчи - Провадия"...
повече..

Обявление за издадено разрешение за изменение на действащия ПУП в обхват УПИ II - „физкултура и спорт“ и УПИ III - „ритуална зала и парк“ за поземлен имот с кадастрален идентификатор №261 в кв.38 по плана на с. Черковна, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варненска , на основание...
повече..

Уведомление по ОП с входящ № СД 01 - 3 / 09.01.2018г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®