GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Бюджет

НАЧАЛОНачало

23.03.2020г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2020г.

10.02.2020г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2020г.

10.02.2020г. - Бюджет 2020г. община Провадия

31.01.2020г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2019г.

13.01.2020г. - Покана за публично обсъждане проектобюджет 2020 г.

13.01.2020г. - Доклад към проекта за бюджета на община Провадия за 2020г. публично обсъждане

18.12.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.11.2019г.

21.11.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019г.

31.10.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2019г.

16.09.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2019г.

28.08.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.07.2019г.

25.07.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019г.

18.06.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2019г.

31.05.2019г. - Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2018 г.

31.05.2019г. - Отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2018 г./вх.№ 2351

14.05.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2019г.

30.04.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2019г.

19.03.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2019г.

21.02.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2019г.

06.02.2019г. - Бюджета на община Провадия за 2019г.

31.01.2019г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2018г.

02.01.2019г. - Покана за публично обсъждане проектобюджет 2019 г.

02.01.2019г. - Доклад към проекта за бюджета на община Провадия за 2019г. публично обсъждане

31.12.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2018г.

15.11.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2018г.

29.10.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.

17.09.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2018г.

23.08.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2018г.

30.07.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.

27.06.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2018г.

05.06.2018г. - Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнение на бюджета на община Провадия за 2017г.

05.06.2018г. - Годишен отчет на бюджета на община Провадия за 2017г.

04.06.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2018г.

30.04.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2018г.

20.03.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2018г.

16.02.2018г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2018г.

06.02.2018 - Бюджет - 2018

29.01.2018 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

02.01.2018 - Доклад към проекта за бюджета на община Провадия за 2018г. публично обсъждане

02.01.2018 - Покана за публично обсъждане проектобюджет 2018 г.

28.12.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2017г.

24.11.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2017г.

30.10.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2017г.

20.09.2017 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2017 г.

30.08.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2017г.

19.07.2017 г. - Отчет за изпълнението на бюджета на ДГ "Пролет" към 30.06.2017 г.

13.07.2017 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2017 г.

19.06.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2017 г.

31.05.2017 - Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2016 г.

31.05.2017 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2016 г. / вх. № 1188

25.05.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2017 г.

20.04.2017 г. - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2017 г.

13.03.2017 - Отчет за касово изпълнение на бюджета към 28.02.2017

13.02.2017 - Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.01.2017

07.02.2017 - Бюджет 2017

30.01.2017 - отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

03.01.2017 - Бюджет-проект на Община Провадия за 2017 година таблици

03.01.2017 - Доклад относно бюджета на община Провадия за 2017г. публично обсъждане

30.12.2016 - Покана за публично обсъждане проектобюджет 2017 г.

14.12.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2016г.

14.10.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2016г.

13.08.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2016г.

12.08.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2016г.

12.07.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

15.06.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2016г.

02.06.2016 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2015г.

10.05.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2016г.

08.04.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2016г.

09.03.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 29.02.2016г.

29.02.2016 - Бюджетна прогноза 2015 - 2019

16.02.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2016г.

16.02.2016 - Бюджет 2016 Бланка

02.02.2016 - БЮДЖЕТ 2016

14.01.2016 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2015г.

10.12.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2015

23.11.2015 - Презентация - проект на бюджет 2016

23.11.2015 - Приложения 1,1.1, 2, 3, 4, 5, и 6 към проекта за бюджет на община Провадия за 2016г.

23.11.2015 - Доклад към проекта за бюджет на община Провадия за 2016 година

23.11.2015 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2016г.

31.10.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2015

12.09.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2015

10.09.2015 - Oтчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.08.2015г.

13.08.2015 - Oтчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2015г.

13.07.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.

26.06.2015 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2014г.

16.06.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2015г.

01.06.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2015г.

23.04.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2015г.

23.04.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 28.02.2015г.

25.02.2015 - Бюджет - 2015

12.02.2015 - Формули за разпределение на средствата между детските градини за за 2015г.

12.02.2015 - Формули за разпределение на средствата между училищата за 2015г.

11.02.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.01.2015г.

09.01.2015 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.12.2014г.

10.12.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.11.2014г.

18.11.2014 - Приложения 1,1.1, 2, 3 и 4 към проекта за бюджет на община Провадия за 2015г.

18.11.2014 - Доклад към проекта за бюджет на община Провадия за 2015 година

18.11.2014 - ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ЗА 2015г.

11.11.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2014г.

10.10.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.09.2014г.

10.09.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.08.2014г.

11.08.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.07.2014г.

10.07.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014г.

13.06.2014 - Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Провадия за 2013г.

10.06.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.05.2014г.

10.05.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.04.2014г.

10.05.2014 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2014г.

05.03.2014 - Формула за разпределение на средствата за училища и детски градини за 2014г.

17.02.2014 - Бюджет - 2014

17.02.2014 - Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 12 към Бюджет - 2014

16.01.2014 - Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет за 2014г.

16.01.2014 - Доклад относно приемане бюджета на община Провадия за 2014г.

16.01.2014 - Бюджет на Община Провадия за 2014г.- ПРИХОДИ

16.01.2014 - Бюджет на Община Провадия за 2014г.- РАЗХОДИ

16.01.2014 - Справка за разпределението на средствата от преходния остатък от 2013 г.

16.01.2014 - Поименен списък за капиталовите разходи за 2014г.

16.01.2014 - Индикативен годишен разчет за сметките за средства от ЕС за 2014г.

26.11.2013 - Поименен списък за капиталови разходи за 2014г. – Проект

26.11.2013 - Акценти върху подготовката и съставянето на проекта за бюджет на община Провадия за 2014 година

26.11.2013 - План за местни приходи по проекта за бюджет на Община Провадия за 2014г.

2013 - Отчет за изпълнението на бюджета на Община Провадия за 2012г.

2013 - Приложения към отчета за изпълнението на бюджета към 31.12.2012

2013 - Приложения към докладна за бюджет - 2013

2013 - Докладна записка относно приемане бюджета на Община Провадия за 2013г.

2013 - Покана за публично обсъждане - 11.02.2013Обяви, съобщения

Обявяване на Заповед на Областния управител Варна за пожаро опасен сезон в горските територии Варна
Повече тук
повече..

Във връзка с извънредното положение Община Провадия ви уведомява, че има интегриран модул за е - връчване
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, Във връзка с епидемиологичната обстановка...
повече..

УВЕДОМЛЕНИЕ : На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: собствениците на имоти : УПИ ХІ-101 и ХІІ-101 – „Коуен БГ”- ЕООД, гр. Варна, в кв. 32 по плана на с. Добрина за одобрен ПУП- ПРЗ
УВЕДОМЛЕНИЕ На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомявам: ...
повече..

Уведомително писмо на „Енерго-Про“ гр. Варна
Повече тук
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®