GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

САНИРАНЕ НА ПАНЕЛНИТЕ БЛОКОВЕ


През лятото на тази година се очаква да започне санирането на първите панелни и стоманобетонни жилищни сгради по националната програма за саниране. Най-важното е, че стойността на санирането се покрива със 100% безвъзмездно финансиране от държавата, така собствениците няма да имат никакъв финансов ангажимент. Програмата включва пълна енергийна ефективност - изолация на сградата, подмяна на дограми, подмяна на хоризонтални и вертикални щрангове (по желание на собствениците), покриви, общи части, всичко, което съпътства обновяване, а там, където е необходимо, и конструктивно обследване на сградата. Всяка сграда ще получи и технически паспорт. В програмата могат да участват всички блокове, изградени по системите ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство) и ЕПК (едроплощен кофраж) с над 36 апартамента без значение дали някой от тях вече е саниран или е със сменена дограма. Няма да се налага хора, които вече са сменили дограмата, да си я сменят втори път. Ако изолацията не е достатъчно дебела, тя ще се надгражда. Също така целият блок трябва да има цветова унификация. Независимо дали блокът е частично саниран, той също ще може да участва в програмата. Недопустимо е за финансиране да кандидатстват отделни входове от блока, може да се санира единствено цялата сграда.
Ангажимент на живеещите в блока, желаещи да участват в програмата, е да регистрират Сдружение на собствениците, по смисъла на Закона за етажната собственост, след което да заявят своя интерес в общината. Заявявайки своя интерес и получавайки одобрение, сдружението трябва да даде своето съгласие и от негово име общината да извърши всички необходими съпътстващи дейности за обследване, ремонт, саниране и обновяване на жилищната сграда. Общината ще избира енергийните одитори и изпълнители. На принципа на инженеринга ще се изберат изпълнители, които да проектират и изпълнят строително -монтажните работи.
Списък на сградите в гр. Провадия, покриващи критериите за кандидатстване за финансиране по програмата за саниране.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®