GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

По повод публикацията на вестник „168 часа“


Кметът на община Провадия инж.Филчо Филев покани авторката на въпросната публикация Калинка Пенчева да дойде в Провадия и на място да се запознае с фактите,относно субсидията за градски транспорт.Въпреки обещанията, Пенчева не дойде.В тази връзка община Провадия изпрати официално писмо до главния редактор на вестник „168 часа“.Публикуваме част от писмото,отнасящо се пряко до отговорите на поставените от авторката въпроси и проблеми.

По отношение на твърдението в статията, че „Община Провадия е получила около 50 000 лв. субсидия за градски транспорт- фантом”, разяснявам, че субсидията за вътрешно градски и междуселищни пътнически превози е в размер на 6 381лева. Справката, отпечатана в статията е за период от единадесет месеца. Елементарна аритметична сметка показва, че на ден субсидията възлиза на 19,10 лева за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози. Уточнявам, че вътрешно градските превози се осъществяват със същите моторно- превозни средства, с които се осъществяват и междуселищните пътнически превози. Видът, категорията и номерата на МПС са част от договора.
В същата справка, на втория ред- компенсиране стойността на безплатни и по намалени цени пътувания е записана сумата 56 199лв, в т. ч. държавни служители- 11 790 лева. В тази сума се включват 55 маршрутни разписания по цялата транспортна схема, равняващи се на не по- малко от 1 200 изминати километра в делничен ден или субсидията се равнява на 170,3 лева дневно за 55 маршрутни разписания, като за километър субсидията е в размер на по- малко от 15 стотинки.
Гореизложеното касае извършени плащания по договор, чието действие е приключило в началото на месец юни. Към настоящия момент, с оглед на факта, че обществения транспорт на територията на общината има особено голямо значение за всички жители на града и въз основа на Решение № РД-15-7710-10 от 09.06.2015г. на Областния управител на област с административен център- Варна има сключен нов договор за извършване на тази услуга със срок до избор на изпълнител по реда на Закона за обществените поръчки, но не по- късно от 11.12.2015г.
Към настоящия момент Община Провадия е обявила обществена поръчка с три обособени позиции за избор на превозвач за срок от 5 години. Всяка позиция има печеливши и губещи линии, но пътникопотока намалява. По двете обособени позиции няма подадени оферти и ако не се явят желаещи, ситуацията с обществения транспорт в общината ще стане още по- тежка. Всичко гореизложено говори за липса на интерес към изпълнението на транспортната схема на община Провадия, което пък от своя страна доказва, че дейността е губеща, а субсидиите крайно недостатъчни.Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®