GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

У В Е Д О М Л Е Н И Е


Във връзка с предстоящите на 25.10.2015г. избори за общински съветници и за кметове и Национален референдум, Община Провадия уведомява, че сроковете за подаване на заявления от граждани са както следва:
1. До 04.10.2015 г. включително, избирателите с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си чрез заявление по образец:
- за общински съветници и кметове (Приложение № 16-МИ)
- за национален референдум (Приложение № 17-НР)

2. До 10.10.2015 г. включително избиратели, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подават заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес:
- за общински съветници и кметове (Приложение № 12-МИ)
- за национален референдум – (Приложение № 18-НР)
При избори за общински съветници и кметове искането се прави, при условие че избирателят има настоящ адрес през последните 6 месеца преди изборния ден в съответното населено място - до 24.04.2015 г.
3. До 17.10.2015 г. включително могат да се подават заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък:
- за общински съветници и кметове – (Приложение № 7-МИ)
- за национален референдум - (Приложение № 12-НР)


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®