GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Информационна среща на ОИЦ в Провадия


В Провадия представят възможности за кандидатстване с европроекти

Областният информационен център – Варна организира информационна среща в Провадия, посветена на възможностите за кандидатстване за европейско финансиране.
Събитието на тема „Възможности за европейско финансиране през 2015/2016 г. и кампания „Заедно за съпричастността“ ще се проведе в сградата на Общински детски комплекс в гр. Провадия на 12 ноември 2015 г. (четвъртък) от 10,30 часа.
По време на форума ще бъдат представени отворени и предстоящи процедури за кандидатстване през 2015 г. и 2016 г. по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Наука и образование за интелигентен растеж“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Добро управление“ и „Околна среда“. В рамките на срещата като част от националната кампания на мрежата от Областни информационни центрове и Българския червен кръст „Заедно за съпричастността“ ще бъдат представени и възможностите, които ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 предоставя за финансиране на социални проекти, насочени към уязвими групи и хора в неравностойно положение. Събитието е насочено към представители на общинската администрация, училища, детски градини, читалища, фирми, граждани и неправителствени организации.
Форумът е част от серия информационни срещи на Областния информационен център – Варна в общините от региона с цел популяризиране на актуални възможности за еврофинанансиране.
Входът е свободен.


Областен Информационен Център - Варна
тел.: 052/ 820 911, 052/ 820 955, e-mail: oic.varna@eufunds.bg
адрес: пл. „Св.Св. Кирил и Методий" 2 (Козирката)
web: www.eufunds.bg, www.varna.bg
група във Фейсбук: http://www.facebook.com/groups/257231861054271/

Областният информационен център – Варна е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®