GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ВТОРИ СЪВМЕСТЕН ПРОЕКТ С ОБЩИНА РОКИШКИС, ЛИТВА


Програма Erasmus+, Ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ (КД 2)

Проект "Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионалното стратегическо партньорство"
2015-1-LT01-KA201-013403,
„The Creating of New Methodology of Entrepreneurship Education trough the European Regional Strategic Partnership“


Стартира вторият съвместен проект между Рокишкис и Провадия
За втори път община Провадия си партнира с община Рокишкис, Литва в изпълнението на международен проект. Съвместният проект на двете общини е по Програма „ Erasmus+“ с наименование "Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионалното стратегическо партньорство". Бенифициент по проекта е Община Рокишкис, Литва, а партньори са:
• Гимназия „Антанас Страздас“ гр. Камайяй, Рокишкиски район, Литва
• Образователен център на Община Рокишкис
• Община Провадия, България
• Второ основно училище „Иван Вазов“, Провадия, България
• НЧ „Алеко Константинов 1884“, Провадия, България

Общата стойност на проекта е 91 188 евро, а реализирането му ще приключи на 30.09.2017г.
Основните цели на проекта са:
• Повишаване на уменията на учениците чрез по-ефективни методи на преподаване;
• Насърчаване на образованието по предприемачеството и социалното предприемачество сред младите хора;
• Подобряване на качеството на преподаване чрез мобилност и трансгранично сътрудничество.

В началото на месец ноември стартираха дейностите по проекта. В община Рокишкис се проведе първата работна среща, на която присъстваха представители на всички партньори и институции: Рита Гагичкине / община Рокишкис/, Елинга Микуленине и Далия Валскине /образователен център на община Рокишкис), Оливия Саранине (гимназия „Антанас Страздас“ в гр.Камайяй), Росица Пиринлиева(община Провадия), Силвия Боева-Радева (НЧ "Алеко Константинов 1884" Провадия/, Ганка Никова и Петранка Йорданова Герчева (IIОУ "Иван Вазов" Провадия/.
По време на реализацията на този проект, преподавателите от училищата ще тестват различни идеи за развитие на предприемачеството, ще подготвят методически и дидактически материали. Членовете на образователен център Рокишкис и Народно читалище "Алексо Константинов 1884" ще систематизират материалите за преподаване и ще ги преведат на английски език. Материалите от Провадия ще бъдат изпратени до Центъра за обучение Рокишкис. Представителите на общините Рокишкис и Провадия ще наблюдават, контролират и мултиплицират дейността на учителите. Материалите за публикуване ще бъдат оценени и ще се проведе мониторинг за въздействието им върху образователния процес.
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®