GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Конкурс "1000 стипендии"


От 1.2.2016 г. до 18.4.2016 г. учениците от 6. до 11. клас могат да се включат в десетия конкурс на "1000 стипендии"
ПРОЕКТ "1000 СТИПЕНДИИ" е национален конкурс за ученици от 6-и до 11-и клас. В него може да се включи всеки ученик в тази възрастова група, като за това е необходимо под формата на есе да представи знанията и разсъжденията си по предмета, в който се чувства най-уверен. „1000 стипендии“ е социално-образователен проект, затова обръща специално внимание на деца от малки населени места, на деца от семейства с нисък семеен доход, на деца, лишени от родителска грижа, с инвалидност или други сходни обстоятелства. Чрез стипендиите проектът се стреми да подпомогне деца в затруднение, затова и техният дял е над 50 % от финалистите.
Предизвикателството е в това учениците да изберат една предметна област, с която да се включат в състезанието. Това може да е: математика, информатика и ИТ, физика и астрономия, биология, химия, литература, езикознание, история, география и икономика, философия, психология, изобразително изкуство, музика, театър или фотография. В конкурса не са включени само спорт и танци.
За да участват, младежите в 6.-11. клас трябва да изтеглят и прочетат внимателно формуляра и инструкциите към него, да го попълнят, да напишат ЕСЕ по тема от формуляра в предметната област, в която имат най-много познания и най-задълбочени интереси, да напишат своя кратка автобиография, да приложат копие от бележника си и да посочат двама препоръчващи учители. Кандидатите, чиято област на интерес е в сферата на изкуствата или информатика и ИТ, трябва да приложат и портфолио.
Конкурсът отчита различни социални обстоятелства на кандидатите, но за тази цел е необходимо те да приложат и съответен документ, който ги удостоверява.
Конкурс „1000 стипендии“ се провежда в два етапа:
- първи кръг: разглеждане на кандидатурата и преценка на есето от двама проверяващи. Етапът приключва с обявяване на първо класиране на сайта www.1000.bg в края на м. юли 2016 г. На втори кръг минават около 1500 кандидати. ЗА всеки, който се чувства несигурен в първите стъпки, сме подготвили още няколко разяснителни слова.
- втори кръг: интервю с класираните след първи кръг. С кандидатите в област математика, информатика и информационни технологии, биология, химия, физика и астрономия, литература, история, езикознание, география и икономика, философия и психология интервюто се провежда по телефона. С кандидатите в област изобразително изкуство, музика, театрално и филмово изкуство и фотография интервюто се провежда лично в офис на Фондацията в гр. София. С кандидатите, които се явяват и на втори кръг с проект за изключителна стипендия, интервютата са лични. Събеседванията ще се проведат през септември и октомври 2016 г. Етапът приключва с обявяване на финално класиране на сайта и излъчване на стипендиантите на 1.11.2016 г.
Препоръчваме горещо на всички кандидати да прочетат внимателно рубриката "В помощ на кандидатите".
Успех на всички!
Очакваме ви с огромен интерес!
посетете :
http://www.1000stipendii.org/

За повече информация посетете:
Младежки Медиатор
Теодора Димитрова
В сградата на Община Провадия
ул. „Дунав’’ №39, ет. 3, ст. 312
тел: 0899 24 50 86
e-mail : teodora88dimitrova@gmail.com


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®