GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ


Национална кампания „Великден за всеки“

С оглед осигуряване на прозрачност и публичност на националната кампания „Великден за всеки“ , Националното сдружение на общините в република България оповестява списък на подпомогнатите възрастни хора от община Провадия по време на кампанията. Списъкът е предоставен от Националния осигурителен институт и Националното сдружение на общините в република България.

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

ИВАНКА СТОИЛОВА АТАНАСОВА - С КРИВНЯ
ДИМИТЪР РАДЕВ ДИМИТРОВ – С.ГРАДИНАРОВО
ЙОРДАНКА ЗЛАТЕВА МАРИНОВА – С.МАНАСТИР
НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ КЕНАРОВ – С. ПРОВАДИЯ
ТОДОРКА СИМЕОНОВА ПЕЙЧЕВА – С. БОЗВЕЛИЙСКО
МИЛКА ВЕЛИКОВА ГЕОРГИЕВА – ГР. ПРОВАДИЯ
ВАЛЕНТИНА ВЪЛЧЕВА КИРИЛОВА – ГР. ПРОВАДИЯ
НИКОЛИНА АТАНАСОВА ФИЛЧЕВА - С.БОЗВЕЛИЙСКО
ЖЕЧКА ИВАНОВА ЖЕКОВА – С. ПЕТРОВ ДОЛ
ЛЮБЕН СТОЯНОВ МАРКОВ – ГР. ПРОВАДИЯ
ПЕТЪР СТОЯНОВ ГРОЗДАНОВ – ГР.ПРОВАДИЯ
СИЙКА ВИТЛЯНОВА ПЕТКОВА - С. ВЕНЧАН
МАРИН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ – ГР.ПРОВАДИЯ
ЗДРАВКА АСЕНОВА АНГЕЛОВА - С. КРИВНЯ
СТАНКА КОСТОВА КОСТАДИНОВА - ГР.ПРОВАДИЯ
НЕДЮ ДЕМИРЕВ НЕДЕВ - С.БЛЪСКОВО
ГЕРЧО КУРТЕВ ВЪРБЕВ - ГР ПРОВАДИЯ
АЛИРАМАДАН ТОПАЛ - ГР.ПРОВАДИЯ
КЕРА ДЯКОВА ПАРУШЕВА – С. БОЗВЕЛИЙСКО
НИКОЛА СИДЕРОВ НИКОЛОВ – С.КОМАРЕВО


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®