GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Ден на отворените врати в Община Провадия


На 12 октомври се отбелязва Денят на българската община. На тази дата през 1882 г. в Държавен вестник е публикуван първият „Закон за общините и градското управление”, който регламентира устройството и дейността на местните органи на държавната власт в Княжество България. През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в историята на българските общини, която да свързва миналото, настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България, делегатите на Общото събрание на Националното сдружение на общините вземат решение отбелязването на Деня на българската община да бъде на 12 октомври. Оттогава за Деня на общината – 12 октомври, всяка година в България се организират различни по мащаб местни и национални инициативи.
В община Провадия Денят на българската община бе традиционно отбелязан с поднасяне на цветя пред паметника на Провадийската община от служителите на общинска администрация.
Тази година бе организиран и Ден на отворените врати, целта на който е популяризиране дейността на местната власт, постигане по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществото, стимулиране на по-активно и съпричастно гражданско участие на младите хора в процесите на управление на местно ниво. В това събитие участваха ученици от единадесети и дванадесети клас на трите гимназии в града – СУ „Д.Благоев“, ПГСС „Земя“ и ПГХРТ“Цар Симеон Велики“. Заемайки различни работни позиции, те се запознаха със структурата на администрацията, с проблемите и задачите, стоящи пред нея, участваха в решаването на конкретни казуси.
Кмет на община Провадия за един ден бе Ралица Георгиева/ СУ „Д.Благоев“/. Ниа Веселинова/ СУ „Д.Благоев“/ , Янислава Иванова/ ПГСС „Земя“/ и Петя Николаева/ ПГХРТ“Цар Симеон Велики“/ работиха като заместник-кметове на общината. Секретар на община Провадия бе Кристина Георгиева/ СУ „Д.Благоев“/. Като началник отдел АПИО работи Добри Димитров/ ПГХРТ“Цар Симеон Велики“/, а като началник отдел „ХД и ПР“ – Бексай Бектешев/ ПГСС „Земя“/. В края на работния ден младите общински служители получиха сертификати за участието си в Деня на отворените врати, а кметът на общината – инж.Филчо Филев им пожела след време действително да заемат работните позиции, с които днес имаха възможност да се запознаят.
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®