GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в Община ПровадияНа 31 май, на 1 и 5 юни 2017 година в зала 204 на Общинска администрация Провадия бяха подписани договорите за обновяване на енергийната ефективност на шест многофамилни жилищни сгради в град Провадия по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. На подписването на договорите с фирмите изпълнители присъстваха и представители на Сдруженията на собствениците на шестте жилищни сгради в Провадия.
Обновяването на енергийната ефективност на сградите включва следните мерки: подмяна на хидроизолация, ремонт и отводняване на покривите; изпълнение на допълнителна външна топлоизолация по стени, покрив, плоча над сутерен; подмяна/ремонт на външна дограма; ревизиране и подмяна на компрометирани части на всички инсталации в общите части на сградата; строително-ремонтни работи в общите части на сградата: боядисване стени на стълбищна клетка, ремонт/подмяна входни врати, входна козирка.
След финализирането на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг(проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителството) за обновяване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Община Провадия“ бяха подписани договорите между класираните изпълнителски фирми и Община Провадия, в качеството й на бенефициент по програмата, за следните шест жилищни сгради:
1.Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Провадия, ул.Св.Св. Кирил и Методий №5. Фирмата изпълнител на мерките за енергийна ефективност е ДЗЗД „ДиректБилд“, на стойност 500 601, 60 лв.
2.Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов №21. Фирмата изпълнител на мерките за енергийна ефективносте ДЗЗД „Провадия Инженеринг“, на стойност 513 268,80 лв.
3. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Провадия, ул.Янко Сакъзов №23. Фирмата изпълнител на мерките за енергийна ефективност е ДЗЗД „Консорциум Овеч ЕЕ-2016“, на стойност 519 212,86 лв.
4. Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Провадия, ул.Цар Освободител №132. Фирмата изпълнител намерките за енергийна ефективност е НСК „София“ ЕООД, на стойност 515 846,63 лв.
5.Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Провадия, ул.Рада Илиева №14, бл.46. Фирмата изпълнител на мерките за енергийна ефективност е „Пи Ес Пи“ ЕООД, на стойност 652 422,29 лв.
6.Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр.Провадия, квартал Север, блок 3. Фирмата изпълнител на мерките за енергийна ефективност е „Медия Интер груп“, на стойност 847 743,63 лв.
С подписването на договорите на практика започват дейностите по мерките по обновяване на енергийна ефективностна жилищния сектор в Провадия по Националната програма за енергийна ефективност.
Снимки от подписването на договорите може да видите на електронната страница на Община Провадия, рубрика „ Култура“, подрубрика „Фотогалерия“.

Фотогалерия

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®