GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Лятно работно време на детските градини в Община ПровадияДГ „Снежанка“ гр. Провадия
м. юни
- Основна сграда /до болницата/:
Работят три градински групи и една яслена група
- Филиал /до пазара/:
Pаботят три градински групи и две яслени групи /
м. юли
- Основна сграда /до болницата/:
Извършване на санитарно-хигиенни и ремонтни дейности.
- Филиал /до пазара/:
Работят две сборни градински групи и една яслена група.
м. август
- Филиал /до пазара/:
Извършване на санитарно-хигиенни и ремонтни дейности
- Основна сграда /до болницата/:
Работят три градински сборни групи и една яслена група

Дейността на Детска млечна кухня ще бъде прекъсната за периода от 01. 08. 2017 г. до 31. 08. 2017 г.

ДГ „Пролет“ гр. Провадия
м. юни
- Основна сграда :
Работят две сборни групи
- Филиал:
Работят двесборни групи
м. юли
- Основна сграда :
Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности
- Филиал:
Работят две сборни групи
м. август
- Основна сграда:
Работи една сборна група
- Филиал:
Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности

Детската градина ще възстанови дейността си в пълен капацитет на 04.09.2017 г.


ДГ „Мария Момчева“ с. Градинарово
м. юни - през месец юни 2017 г. детската градина работи с деца при редовно работно време
м. юли – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности; отпуск на персонала
м. август – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности; отпуск на персонала

Филиал ПДГ с. Славейково
м. юни – до 15 юни 2017 г. детската градина работи с деца при редовно работно време
м. юли – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности
м. август – отпуск на персонала


Филиал ПДГ с. Снежина:
м. юни – до 15 юни 2017 г. детската градина работи с деца при редовно работно време
м. юли – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности
м. август – отпуск на персонала


ДГ „Лиляна Димитрова“ с. Блъсковои филиал с. Храброво
м. юни–през месец юни 2017 г. детската градина работи с деца при редовно работно време
м. юли – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности; отпуск на персонала.
м. август – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности; отпуск на персонала.
Учебните занятия ще започнат на 01.09.2017г.

ДГ „Щастливо детство“ с. Бозвелийско
м. юни - работи с редовно работно време с две сборни групи
м. юли – работи с редовно работно време до 04.07.2017 г.
През периода 05.07.2017 г. – 31.08.2017 г. – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности; отпуск на персонала.

Филиал с. Манастир и с. Житница
м. юни – работят с редовно работно време
м. юли – работят с редовно работно време до 04.07.2017 г.
През периода 05.07.2017 г. – 31.08.2017 г. – Извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности; отпуск на персонала.
Приемът на деца ще бъде възобновен от 01.09.2017 г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®