GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Приключи вторият международен проект по програма "Еразъм+" между Рокишкис, Литва и Провадия, България


За втори пореден път Община Провадия, България и Община Рокишкис, Литва си партнират успешно в съвместен международен проект. Наименованието на проекта е "Създаване на нова методология на обучение по предприемачество чрез Европейско регионалното стратегическо партньорство" по Програма „Еразъм +“, Ключова дейност Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД 2)
Основен бенефициент по проекта е Община Рокишкис, Литва. Партньори по проекта са:
• Гимназия „Антонио Страдзас“ гр. Камайяй, Рокишкиски район,Литва
• Образователен център на Община Рокишкис, Литва
• Община Провадия, България
• Второ основно училище „Иван Вазов“, Провадия, България
• НЧ „Алеко Константинов 1884“, Провадия, България
Продължителността на проекта е две години: от 1.10.2015 -30.09.2017г., а общата му стойност е 91 188 евро.
Основните цели по проекта са:
• Повишаване знанията и уменията на учениците чрез по-ефективни методи на преподаване;
• Насърчаване на образованието по предприемачеството и социалното предприемачество сред младите хора;
• Подобряване на качеството на преподаване чрез мобилност и трансгранично сътрудничество.
Основните дейности, осъществени през двугодишния период за изпълнение на поставените цели по проекта са следните:
• Тестване на различни идеи за развитие на предприемачество в двете училища — в Литва и в България;
• Подготовка на методически и дидактически материали от учителите в двете училища – в Литва и в България;
• Превод на всички материали на английски език;
• Създаване на продукт — методическо ръководство с твърди корици и CD на два езика – литовски и български.
През месец ноември 2015 година в двете учебни заведения се проведоха конкурси сред учениците за изработване на лого на проекта. В двете образователни институции бе подредена изложба от всички идейни проекти на учениците. Преподавателите и представителите на партньорските организации чрез гласуване избраха проекта на Ригшан Османов, ученик от 7 клас от II ОУ „Ив.Вазов“ Провадия за официално лого на съвместния проект.
През 2015/2016 година в двете училища бяха проведени анкетни проучвания сред учениците, родителите и учителите за значението на обучението по предприемачество. Резултатите от проучването бяха представени пред преподавателите и партньорите по проекта.
През двугодишния период на съвместна работа между партньорите, бяха осъществени четири мобилности на преподаватели от двете учебни заведения - Гимназия „Антонио Страдзас“, Литва и II ОУ „Ив.Вазов“, Провадия. Учителите от училищата партньори се запознаха с обучението по предприемачество в учебните заведения в двете държави, кариерните образователни дейности в двете училища, ученическото предприемачество, обучението в предприемачество чрез неформалното образование, наблюдаваха открити уроци по предприемачество по различни предмети на обучение. Откритите уроци бяха заснети с видеокамера и положиха основите на съвместния краен продукт на проекта.
Литовските учители посетиха и други учебни заведения в нашата страна, с големи успехи в обучението по предприемачество - Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, Варненска търговска гимназия „Г.С.Раковски“ и Старопрестолна гимназия по икономика в гр.Велико Търново. Срещнаха се с двама млади предприемачи със свой собствен бизнес от Община Провадия. Българските учители, при своите гостувания в Литва посетиха гимназията Kaunas Solar, която има отличен опит по ученическо предприемачество - в училището са създадени няколко ученически компании, базирани на програмата Junior Achievement. Гостуваха и на Дружество „Аурика“, което участва активно в програмите за развитие на кариерата на учениците.
След осъществяването на дейностите по проекта, на проведените анкетни проучвания, обмяната на гостуващи преподаватели от Литва и България, наблюденията на уроци по предприемачество, срещи с предприемачи и фирми-партньори на училищата, по проекта бяха отчетени следните резултати:
• Увеличени са капацитетът и способностите на учениците от Рокишкис и Провадия за активно участие в обществения живот;
• Подобрени са предприемаческите умения на учениците от 4 -11 клас в двете училища – в Литва и в България;
• Изготвено е Методическо ръководство за учители, за формиране на предприемачески умения на учениците от двете училища на литовски, български и английски език – книжно тяло в комплект със CD, с видеоклипове от уроци по предприемачество, проведени по време на мобилностите.
Освен заложените по проекта резултати, бяха постигнати не по-малко важни неща! Създадоха се професионални контакти между учителите в двете училища в Литва и България; укрепиха се взаимоотношенията между общините Рокишкис и Провадия, съгласно Споразумението за сътрудничество; участниците в проекта се запознаха с фолклора, историческите и туристически забележителности на общините Рокишкис и Провадия.
Крайният продукт на проекта - „Обучението по предприемачество в училище - методическо ръководство за учители“, изготвен на литовски, български и английски език – книжно тяло, придружено от CD с видеоклипове от дейностите, ще бъде представено поетапно във всички училища на територията на Община Провадия, България и Община Рокишкис, Литва през 2018 година.

От екипа за управление на проекта


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®