GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Информация по проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 "Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия" за месец септември 2017г.


ПОДПИСАН Е ДОГОВОР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ,
СТРОИТЕЛСТВО И АВТОРСКИ НАДЗОР ЗА СГРАДАТА НА
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ – 1884“ ПО ПРОЕКТА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА КУЛТУРНАТА ИНФРАСТРУКТУРА


На 19 септември 2017г. в зала 204 на Община Провадия е подписан договор след открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор по време на строителство) за обновяване на енергийната ефективност на НЧ„Алеко Константинов – 1884” и „Сапарева къща” по проект BG16RFOP001-2.001-070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“ по ОПРР 2014-2020г.
Договорът е по първа обособена позиция – за Народно читалище „Алеко Константинов – 1884“. Изпълнителят има ангажимент да изработи инвестиционен проект във фаза работен проект за изпълнение на енергоспестяващи мерки според техническата спецификация; да изпълни строително-монтажните работи за внедряване на необходимите енергоспестяващи мерки и осъществяване на авторски надзор на обекта по време на строителството.
По втората обособена позиция на същата обществена поръчка – за Сапарева къща договорът беше подписан през месец август и сега тече проектиране и съгласуване на проектите.
През месец септември бяха подписани договори по двете обособени позиции на обществената поръчка с предмет „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на СМР в две сгради от културната инфраструктура на Община Провадия“ – за читалището и за Сапарева къща.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®