GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Информация за встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ по Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“


Встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“
по Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“

Община Провадия организира встъпителна пресконференция и церемония „Първа копка“ по проект Проект BG16RFOP001-2.001-0070-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на културната инфраструктура в гр. Провадия“
Встъпителната пресконференция ще се проведе на 06 март /вторник/ 2018 г. от 9:30 ч., в архитектурен комплекс „Ламбова къща”, зала „Голяма приемна”, ул. „Светослав Обретенов”, №6 в гр. Провадия.
По време на събитието ще имате възможност да се информирате за основните цели, предвидените дейности и очакваните резултати в рамките на проекта.
Церемонията „Първа копка“, с която ще се даде официален старт на строителните работи на обекта, ще се състои от 11:00 часа пред сградата на НЧ „Алеко Константинов – 1884“ – гр. Провадия, ул. „Цар Освободител“ № 67.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®