GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Покана за заключителна презентация по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г.“


ПОКАНА
за заключителна презентация

Уважаеми съграждани,
Община Провадия Ви кани на заключителна презентация по проект „Подобряване на административния капацитет на Община Провадия за изпълнение на проекти по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020г.“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.
Събитието ще се проведе на 8 май 2018г.. (вторник), от 13:30 часа, в зала 204 в сградата на Община Провадия, ул. „Дунав“ № 39.
Ще бъде представено изпълнението на проекта, реализираните дейности и постигнати резултати.
Заповядайте!


за допълнителна информация:
Росица Пиринлиева – началник отдел „Хуманитарни дейности и програми за развитие“ и ръководител на проекта
тел. 0518/4 27 02, вътр. 207


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®