GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Първа копка по проект„Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия“, по Оперативна програма „Региони в растеж


На 11. 05. 2018 г. от 11:00 ч. на ул. „Райко Даскалов“ № 4, гр. Провадия се проведе официална церемония по отбелязване на началото на строителните дейности – „Първа копка“ по проект BG 16 RFOP001-2.001-0185-С01 „Повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор в гр. Провадия“, който се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектът е с обща стойност 1 163 583, 95 лв. , от които: ЕФРР – 989 046, 36 лв., Национално финансиране – 174 537, 59 лв. Бенефициент по проекта е Община Провадия. Срокът за изпълнение е 20 месеца.
На церемонията присъстваха инж. Филчо Филев – кмет на Община Провадия, инж. Пеньо Ганев – ръководител на проекта, екипът за управление на проекта, представители на фирмите, изпълнители на СМР и строителния надзор, служители от общинска администрация, гости, жители и медии.
Кметът на Община Провадия – инж.Филев плисна менче с вода и даде символично начало на строителните дейности по проекта, а г-н Неделчо Марков – представител на фирмата, изпълнител на СМР отвори бутилка шампанско за успешен старт на проекта.
Изпълнението на проекта ще осигури рентабилна експлоатация на жилищните сгради, което ще позволи по-лесната им поддръжка, ще осигури привлекателни условия на живот с оглед намаляване на темпа на миграция към по-големите градове. В проекта са включени 3 жилищни сгради: на ул. „3-ти февруари“ № 8, ул. „Райко Даскалов“ № 4 и ул. „Янко Сакъзов“ № 39, с обща разгъната площ 5 902, 17 м2.
Снимки от събитието можете да видите ТУК

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®