GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Лятно работно време на детските градини в Община Провадия 2018 г.


1. ДГ „Снежанка“ гр. Провадия
м. юни
- Основна сграда /ул. „Сан Стефано“ № 28/– работят две градински групи и една яслена група.
- Филиал /ул. „Рада Илиева“ № 1/– работят три градински групи и две яслени групи.
м. юли
- Работи основна сграда с две градински сборни групи и една яслена група.
м. август
- Работи филиалната сграда с две градински сборни групи и една яслена група /при необходимост – две/.
От 02.07.2018 до 31.07.2018 г. затваря за ремонтни и санитарно-хигиенни дейности сградата на ул. „Рада Илиева“ № 1 /пазара/, включително и детска млечна кухня. Възстановява дейността на 01.08.2018 г.
От 01.08.2018 г. до 31.08.2018 г. затваря за ремонтни и санитарно-хигиенни дейности основна сграда на ул. „Сан Стефано“ №28 /под болницата/. Възстановява дейността си на 03.09.2018 г.2. ДГ „Пролет“ гр. Провадия
м. юни
- Основна сграда – работят две групи.
- Филиал – работят две групи.
м. юли
- Основна сграда – ще работят две групи.
- Филиал – извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности.
м. август
- Основна сграда - извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности.
- Филиал – една дежурна група.
Детската градина ще възстанови дейността си в пълен капацитет на 03. 09. 2018 г.


3. ДГ „Мария Момчева“ с. Градинарово
От 01. 07. 2018 г. до 31. 08. 2018 г. няма да работи с деца. Извършване на ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Филиал ПДГ с. Славейково
От 18. 06. 2018 г. до 31. 08. 2018 г. няма да работи с деца. Извършване на ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Филиал ПДГ с. Снежина
От 01. 06. 2018 г. до 31. 08. 2018 г. няма да работи с деца. Извършване на ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Детската градина ще възстанови дейността си за целодневната група на 10.09.2018 г., за полудневните групи на 17.09.2018 г.


4. ДГ „Лиляна Димитрова“ с. Блъсково и филиал с. Храброво
м. юни – работи целия месец с редовно работно време с деца.
м. юли и м. август – ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 03. 09. 2018 г.

5. ДГ „Щастливо детство“ с. Бозвелийско
м. юни - работи целия месец с редовно работно време с прием на две или една сборни групи
м. юли – ще работи до 04. 07. 2018 г.
През периода 05. 07. 2018 г. – 31. 08. 2018 г. – ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Филиал с. Манастир и с. Житница – ще работят с деца до 04. 07. 2018 г.
През периода 05. 07. 2018 г. – 31. 08. 2018 г. – ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Приемът на деца ще бъде възобновен от 03. 09. 2018 г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®