GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ! Нека с общи усилия да опазим чистотата в населените места, в които живеем!


Уважаеми съграждани,
Ръководството на Община Провадия се обръща към вас с доверие и молба за съпричастност при опазване чистотата на нашия град и села. Желанието ни е с общи усилия да успеем да се справим със замърсяванията, които се образуват в местата около контейнерите за събиране на отпадъци.
Информираме ви, че:
Жълтият контейнер е предназначен за събиране на чисти опаковки от хартия, пластмаса и метал. В него не се изхвърлят хранителни, битови и строителни отпадъци, в т.ч. дърво, материали, замърсени с вредни и опасни вещества, опаковки от химически продукти, домакински електроуреди и части от тях, батерии, опаковки от бои, лакове, машинни и автомобилни масла. Контейнерите се обслужват два пъти месечно.
Зеленият контейнер е предназначен за събиране само на чисти опаковки от стъкло. Не се изхвърлят керамични чаши, огледала, съдове от огнеупорно или оловно стъкло, материали, замърсени с вредни и опасни вещества и прозоречно стъкло, битови отпадъци. Тези съдове се обслужват веднъж на три месеца или при запълване на 70% от обемът им.
Всички разходи по осигуряване на съдове, събиране, транспортиране и сортиране на отпадъците от опаковки са за сметка на оползотворяващата организация, с която Община Провадия има сключен договор за сътрудничество.
От вас, като граждани ние очакваме да използвате разположените цветни контейнери единствено за разделно събиране на рециклируемите отпадъци и да следите за опазването на контейнерите.
Металните контейнери са предназначени за събиране на смесени битови отпадъци.
Нашето желание е всички заедно да се погрижим за разделното събиране на отпадъците, както и за опазване на чистотата около контейнерите.
Общинска администрация се ангажира за редовното обслужване на съдовете и почистването около тях.
Вярваме, че с общи усилия ще успеем да се справим с неприятните гледки около контейнерите за събиране на отпадъци.
С доверие и съпричастност, ще направим живота за нас и нашите деца по-добър.

Да посрещнем 2019 година с ново начало!

Ръководството на Община Провадия


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®