GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Лятно работно време на детските градини в Община Провадия


Лятно работно време на детските градини в Община Провадия 2019 г.


1. ДГ „Снежанка“ гр. Провадия

м. юни
- Основна сграда /ул. „Сан Стефано“ № 28/– работят две градински групи и една яслена група.
- Филиал /ул. „Рада Илиева“ № 1/– работят три градински групи и две яслени групи.
-
м. юли
- От 01.07 до 14.07.2019 г. основна сграда работи с две градински групи и една яслена група. От 15.07 до 31.07.2019 г. - ремонтни и санитарно-хигиенни дейности.
- Филиал – работи с две градински групи и една яслена група.

м. август
- Основна сграда – работи с две градински сборни групи и една яслена група.
- Филиал – 01.08 до 16.08.2019 г. - ремонтни и санитарно-хигиенни дейности. От 17.08.2019 г. до 31.08.2019 г. - работи с две градински групи и една яслена група.

От 01.08.2019 до 16.08.2019 г. затваря за ремонтни и санитарно-хигиенни дейности и детска млечна кухня. Възстановява дейността на 17.08.2019 г.
Детската градина ще възстанови дейността си в пълен капацитет на 02. 09. 2019 г.2. ДГ „Пролет“ гр. Провадия
м. юни
- Основна сграда – работят две групи.
- Филиал – работят две групи.
м. юли
- Основна сграда – работят две групи.
- Филиал – от 01.07.2019 до 12.07.2019 г. извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности, от 15.07 до 31.07. 2019 г. работи една група.
м. август
- Основна сграда – 01.08 до 16.08.2019 г. извършване на ремонтни и санитарно-хигиенни дейности. От 19.08 до 31.08.2019 г. работят две групи
- Филиал – работят две групи.
Детската градина ще възстанови дейността си в пълен капацитет на 02. 09. 2019 г.

3. ДГ „Мария Момчева“ с. Градинарово
м. юни – работи с редовно работно време.
От 01. 07. 2019 г. до 31. 08. 2019 г. детската градина няма да работи с деца. Извършване на ремонтни дейности, почистване и отпуск на персонала.
Филиал ПДГ с. Славейково
Преустановява дейност от 01.06.2019 г.
Филиал ПДГ с. Снежина
От 01. 06. 2019 г. до 31. 08. 2019 г. няма да работи с деца. Извършване на ремонтни дейности, почистване и отпуск на персонала.
Детската градина ще възстанови дейността си за целодневната група на 09.09.2019 г., за полудневната група на 16.09.2019 г.4. ДГ „Лиляна Димитрова“ с. Блъсково и филиал с. Храброво
м. юни – работи целия месец с редовно работно време.
м. юли и м. август – ремонтни дейности, почистване и отпуск на персонала.
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 02. 09. 2019 г.

5. ДГ „Щастливо детство“ с. Бозвелийско
м. юни - работи целия месец с редовно работно време с прием на две или една сборни групи.
м. юли – работи до 03. 07. 2019 г.
През периода 04. 07. 2019 г. – 31. 08. 2019 г. – ремонтни дейности, почистване и отпуск на персонала.
Филиал с. Манастир и с. Житница – ще работят с деца до 03. 07. 2019 г.
През периода 04. 07. 2019 г. – 31. 08. 2019 г. – ремонти, почистване и отпуск на персонала.
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 02. 09. 2019 г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®