GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

БЧК започна раздаването на хранителни продукти на уязвими граждани от община Провадия


В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещи се лица, съфинансирана от ЕС, Българският Червен кръст започна поетапното предоставяне на индивидуални пакети с хранителни продукти. Раздавателният пункт в община Провадия се помещава в сградата на ул. „Желез Йорданов” №1 („Новият дом”) и ще работи от 10.01.2020г. до 28.02.2020г., всеки работен ден, от 13:30 до 16:00 часа.
Право на подпомагане по програмата имат:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през месец 08.2019 г.;
3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
4. Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) през месец 08.2019г.;
5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през месец 08.2019 г.;
6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.
Съгласно указанията на АСП, всеки правоимащ по програмата ще получи хранителен пакет, който ще съдържа общо 24,570 кг. от 16 хранителни продукта, както следва:
1. Пшенично брашно - 2 кг. / 2 пакета по 1 кг./;
2. Ориз -1 кг. /1 пакет по 1 кг./;
3. Спагети -1 кг. /2 пакета по 0,500 кг./;
4. Лютеница - 0,500 кг. /кутия по 0,500 кг./;
5. Зелен фасул консерва - 2,400 кг. /3 кутии по 0,800 кг./;
6. Домати белени -1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./;
7. Грах зелен -1,600 кг. 12 кутии по 0,800 кг./;
8. Гювеч консерва -1,600 кг./2 кутии по 0,800 кг./;
9. Конфитюр - 0,500 кг. /1 кутия по 0,500 кг./;
10. Говеждо в собствен сос консерва - 0,300 кг. /1 кутия по 0,300 кг./;
11. Говежди кюфтета в бял сос консерва - 0,600 кг./2 кутии по 0,300 кг./;
12. Пиле фрикасе консерва - 0,300 кг. /1 кутия по 0,300 кг./;
13. Консерва риба -0,170 кг./1 кутия по 0,170 кг./;
14. Зрял фасул - 3 кг. /3 пакета по 1 кг./;
15. Леща - 4 кг. /4 пакета по 1 кг./;
16. Олио - 4 литра /4 бутилки по 1 л./.

Правоимащите могат да получат хранителните си продукти само срещу документ за самоличност. При условие, че лицето няма възможност да получи лично продуктите си, може да упълномощи друго лице. Пълномощното се изготвя в свободен текст и съдържа: данни на правоимащото лице (три имена и EГН); данни на упълномощеното лице (три имена и EГН), както и е описано обстоятелството, че правоимащото упълномощава друго лице да получи от негово име полагащите му се хранителни продукти. Пълномощното се подписва и от двете лица. При получаване на продуктите, упълномощеното лице представя своя документ за самоличност, както и документа за самоличност на пълномощника си.
С цел безопасно и сигурно транспортиране на полагаемия пакет хранителни продукти е необходимо гражданите да имат предвид обема и теглото на отделните храни и да си осигурят надеждни средства за пренасяне – торби, кашони и др. Да се има предвид и това, че варивата са опаковани в лесноразрушими опаковки. Задължително е да се предвиди пренасянето на бутилките с олио в отделни торби или кашони, поради риск от разливане.Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®