GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Заключителна пресконференция по проект


На 27.01.2014г. понеделник, от 15:30 часа, в сградата на новоизградения Център за настаняване от семеен тип, ще се проведе Заключителна пресконференция по проект “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск в община Провадия”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие”. Центърът се намира в двора на бившия Дом за деца лишени от родителска грижа в гр. Провадия, ул. “Иван Вазов” № 5.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®