GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Във връзка с извънредното положение Община Провадия ви уведомява, че има интегриран модул за е - връчване


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с епидемиологичната обстановка (извънредното положение), уведомяваме Ви, че Община Провадия има интегриран модул за сигурно електронно връчване /е-връчване/ за водене на кореспонденция по електронен път (подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др.) към и от администрацията, без необходимост от физическо присъствие. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхраняване на електронни документи за/от публични органи, физически и юридически лица. Модулът за е-връчване е достъпен чрез потребителски интерфейс на адрес:
https://edelivery.egov.bg
Достъпът през интерфейса се осъществява след регистрация чрез средство за идентификация на потребителите към настоящия момент с КЕП (квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®