GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Разяснителна кампания във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност


Областна дирекция по безопасност на храните – Варна извършва разяснителна кампания по общини във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, в частност - възможността за отглеждане на разрешен брой животни в личното стопанство.
На 13.05.2020 година от 13:00 часа пред сградата на Община Провадия представители на ОДБХ - Варна разясниха промените в закона. Д-р Румен Костадинов и д-р Иван Иванов запознаха присъстващите на събитието граждани, кметове и кметски наместници на населените места, с условията и изискванията за биосигурност в свиневъдните и лични стопанства /стопанства с до 3 прасета за угояване/.
Представени бяха изискванията относно регистрацията на стопанствата, биосигурността, ветеринарномедицинските мерки. Наблегнато бе на забраната за отглеждане на свине майки и некастрирани нерези в стопанствата за лични нужди и придвижването им към други стопанства, кланици и транжорни. Ветеринарните специалисти отговориха и на възникналите въпроси от страна на присъстващите.
В хода на кампанията се разясни, че промените в Закона за ветеринаномедицинската дейност са наложени, поради идентифицираните на територията на страната през последните години няколко огнища на африканска чума по свинете. Промените касаят прилагането на официален контрол по отношение на неприложени профилактични мерки, както и мерки при ликвидиране на възникнали болести и проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни.
Облекчава се режимът за регистрация на личните стопанства, регламентират се допълнителните задължения за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти, както и допълнителните задължения за кметовете и кметските наместници.

Изисквания
Разяснителна кампанияВсички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®