GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ 2020 г.


1. ДГ „Снежанка“ гр. Провадия
м. юни, м. юли и м. август 2020 г.
- Основна сграда /ул. „Сан Стефано“ № 28/– работят три градински групи и една яслена група.
- Филиал /ул. „Рада Илиева“ № 1/– работят три градински групи и една яслена група.
Поради необходимост от довършване на започнати ремонтни дейности и извършване на основна дезинфекция на сградите и кухненските блокове, във връзка със започване на новата 2020/2021 учебна година, сградите ще бъдат затворени както следва:
• Основна сграда – от 24.08.2020 г. до 28.08.2020 г.
• Филиал – от 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
• Детска млечна кухня – от 31.08.2020 г. до 04.09.2020 г.
Детската градина ще възстанови дейността си в пълен капацитет на 07. 09. 2020 г.


2. ДГ „Пролет“ гр. Провадия
м. юни, м. юли и м. август 2020 г.
- Основна сграда – работят три групи
- Филиал – работят две групи
Преустановяване на дейността – основно почистване и дезинфекция на всички помещения в сградите:
• Основна сграда – от 24.08 до 28.08.2020 г.
• Филиал – от 31.08 до 02.09.2020 г.
Детската градина ще възстанови дейността си в пълен капацитет на 03. 09. 2020 г.

3. ДГ „Мария Момчева“ с. Градинарово и филиал с. Снежина
м. юни и м. юли - детските градини работят с деца.
м. август – извършване на текущи ремонтни работи, почистване, боядисване, пране и използване на платения годишен отпуск на персонала.
Приемът на деца ще бъде възобновен от 01.09.2020 г.

4. ДГ „Лиляна Димитрова“ с. Блъсково и филиал с. Храброво
м. юни и м. юли – в двете детски градини работи по една група с деца
м. август – в двете сгради ще се извършват текущи ремонти, почистване и дезинфекция на помещенията. Педагогическият персонал ще бъде в платен годишен отпуск.
Учебните занятия ще бъдат възобновени на 01. 09. 2020 г.

5. ДГ „Щастливо детство“ с. Бозвелийско и филиали с. Манастир и с. Житница
м. юни и м. юли - детските градини работят с редовно работно време с прием на две групи в основна сграда и по една сборна група във филиалите
През периода 01. 08. 2020 г. – 31. 08. 2020 г. – частичен ремонт на ограда, боядисване, почистване и дезинфекция на сградите и дворните пространства, и използване на платения годишен отпуск на персонала.
Приемът на деца ще бъде възобновен от 01. 09. 2020 г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®