GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ПОЗДРАВ НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ПО ПОВОД 12 ОКТОМВРИ - ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА


Уважаеми общински съветници, кметове на кметства, служители на общинската администрация, скъпи съграждани, уважаеми колеги!
Позволете от името на цялото ръководство на Община Провадия да Ви поздравя по повод 12 октомври – Деня на българската община!
Идеята за силно местното самоуправление е заложена още в Търновската конституция от 1879 г. От тогава до днес нашите общини придобиват все по-голяма самостоятелност, но и повече отговорности. Днес е трудно да си представим една община без активните граждани - дейни участници в местното самоуправление чрез всички лостове на демократичния процес. Самата идея за общност ни подсказва, че заедно можем да постигнем много повече, отколкото ако сме разделени и противопоставени. Това ни задължава да работим още по-усърдно и всеотдайно за целите на местната власт. Затова ние заедно ще работим все така упорито, ще бъдем последователни и обединени в идеите си, за да развиваме общината като желано място за инвестиции и живот!
Пожелавам Ви много здраве, много сили, смелост и вдъхновение!
Честит ден на българската община!
С уважение,
д.т.н. инж. Жоро Илчев
Кмет на Община Провадия


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®