GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

Анкетното проучване във връзка с Плана за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027 г.(ПИРО)


Анкетно проучване

Уважаеми съграждани,
Община Провадия инициира анкетно проучване във връзка с разработването на Плана за интегрирано развитие на община Провадия 2021-2027 г.(ПИРО)
Целта е да се установят конкретните нужди и препоръки на местната общност, с цел формулирането на бъдещата визия и приоритети за развитие на общината през новия програмен период.
Участието на широката гражданска общественост ще даде положително въздействие върху качественото формулане на приоритетните дейности, които да бъдат предвидени за финансиране през периода 2021-2027 г.
Анкетата е анонимна и получените мнения и предложения ще бъдат използвани само при разработването на Плана.
Достъп до анкетата ще получите на следния линк:
Повече тук

Очакваме Вашите отговори до 07.02.2021г.
Предварително благодарим за Вашето участие!


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®