GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПРОВАДИЯ ЗА „ЮЖЕН ПОТОК БЪЛГАРИЯ“ АД


Общинският съвет в Провадия удоволетвори искането на "Южен поток България" АД за предварително съгласие за преминаване на проектното трасе на газопровода и неговите технологични площадки през земи от общинския поземлен фонд,земи общинска публична и частна общинска собственост и стопанисвани от Община Провадия в землищата на селата Бозвелийско,Житница,Златина,Комарево,Кривня,Петров дол,Тутраканци и Провадия.Съгласието е дадено за срок от две години.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®