GBC
Размер на шрифта: - / +

Новини

НАЧАЛОНачало

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020г.


Към настоящият момент Община Провадия е включена в обхвата на Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, съгласно последният вариант на програмата, който е изпратен на 30.05.2014г за официални преговори с Европейската комисия и публикуван на официалния сайт на програмата: http://www.bgregio.eu/programirane-i-otsenka/mrrb.aspx
Това, на този етап, се потвърждава и от факта, че Община Провадия беше допустима като бенефициент по схемата за създаване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, в следствие на което се подготви проект, който е финансира и в момента е в процес на реализация.
Друг важен момент е включването на Община Провадия в Националната концепция за пространствено развитие.
Мерките от Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020, по който Общината няма да бъде допустима като потенциален бенефициент, ще се компенсират от останалите оперативни програми, както и Програмата за развитие на селските райони.
Политиката на европейският съюз за дофинансиране на националните приоритети, определени в редица стратегически документи, е да не се допуска двойно финансиране на едни и същи бенефициенти за едни и същи дейности. В този смисъл е и разграничаване на финансирането на отделните оперативни програми, чрез различните фондове на ЕС, с цел преодоляване на различията между регионите и изравняване условията на живот.

Повече информация - в секция ПРОЕКТИ-ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®