GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търгове на 01.12.2017г.


Община Провадия обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем
на следните общински имоти

На 01.12.2017 г. от 10.00 часа – за част от Винарна – архитектурен резерват „Вароша“ с площ 73.25 кв.м. разположена на целият първи етаж от сграда /новоизграден архитектурен резерват „Вароша“/, намираща се в урегулиран поземлен имот I, пл. № 2074, кв. 103 по плана на гр. Провадия, по АЧОС № 70 от 31.03.1998 г., за обществено хранене с начална тръжна цена, представляваща месечен наем – 527,40 лв., без ДДС.
Цена на тръжните документи – 52,74 лв. без ДДС.
На 01.12.2017 г. от 11.00 часа – повторен за помещение № 5 с площ от 23.92 кв.м., разположено на ІІ-рия етаж в сградата на бивш Младежки дом, по АЧОС № 1690/16.01.2015 г., за местни ръководства на политически партии, извън обхвата на чл.31, ал.1 и ал.2 от Закона за политическите партии, с начална тръжна цена 4,07 лв., без ДДС, представляваща месечен наем.
Цена на тръжните документи – 0,41 лв., без ДДС.

Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки обект по отделно.
Тръжната документация се закупува, най – късно два работни дни преди датата на търга от Общински информационен център.

За допълнителна информация: тел.0518/47815 вътр. 131 - инж. Св. Раднева


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®