GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търгове на 26.01.2018


Община Провадия обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем
на следните общински имоти

На 26.01.2018 г. от 10.00 часа – част от Винарна – архитектурен резерват „Вароша“ с площ 73.25 кв.м. разположена на целият първи етаж от сграда /новоизграден архитектурен резерват „Вароша“/, намираща се в урегулиран поземлен имот I, пл. № 2074, кв. 103 по плана на гр. Провадия, по АЧОС № 70 от 31.03.1998 г., за обществено хранене с начална тръжна цена, представляваща месечен наем – 527,40 лв., без ДДС.
Цена на тръжните документи – 52,74 лв. без ДДС.
На 26.01.2018 г. от 11.00 часа – помещения /кабинет е площ-17.10 кв.м.,1/2 ид.ч. от чакалня, 1/2 ид.ч. от сервизни помещения/ с обща площ от 25.75 кв.м., разположени на първия етаж от двуетажна сграда - здравната служба на с.Блъсково, общ.Провадия, по АПОС №1849 /31.07.2017г., с начална тръжна цена 25,75 лв. без ДДС – месечен наем, за осъществяване на здравно обслужване на населението.
Цена на тръжните документи – 2,58 лв., без ДДС.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена за всеки обект по отделно.
Тръжната документация се закупува, най – късно два работни дни преди датата на търга от Общински информационен център.

За допълнителна информация: тел.0518/47815 вътр. 131 - инж. Св. Раднева


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®