GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл.32 ал.4 от ДОПК


Изх.№МДT- 3 /09.01.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. ПЕНЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ - с адрес за кореспонденция с.Снежина
2. СИМЕОН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
3. РАДИ ГОСПОДИНОВ ГЕОРГИЕВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
4. ТИХОМИР МИТКОВ ХРИСТОВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
5. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
6. ИВАН ИЛИЕВ ВАСИЛЕВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
7. ДИЯН ГЕОРГИЕВ ГОСПОДИНОВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
8. АТАНАС МИТКОВ ПАСКАЛЕВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
9. МИТКО ХРИСТОВ МИТКОВ- с адрес за кореспонденция с.Житница
10. ВАСИЛА ПЕНЧЕВА АТАНАСОВА- с адрес за кореспонденция с.Житница
11. РАДКА ПЕТРОВА РАЙКОВА- с адрес за кореспонденция с.Житница
12. ХРИСТИНА ИВАНОВА ТОДОРОВА- с адрес за кореспонденция с.Житница
13. БЕЙСИМ ХАСАН ШАБАН- с адрес за кореспонденция с. Снежина
14. АТАНАС МИНЧЕВ АТАНАСОВ- с адрес за кореспонденция с. Снежина
15. МАРИЯ ДИМОВА ГЕОРГИЕВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
16. РОСЕН НЕНКОВ ДИМИТРОВ с адрес за кореспонденция гр.Провадия
17. ПЛАМЕНА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
18. СИЙКА ЦЕНКОВА ТОДОРОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
19. КИРИЛ ДОНЧЕВ ИВАНОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
20. ИВАЙЛО ВЕСКОВ ВЕЛИКОВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
21. БРАЯН ДЖЕЙМС- с адрес за кореспонденция с.Кривня
22. СМИТ БРИДЖИТ ВИРДЖИНИЯ- с адрес за кореспонденция с.Кривня
23. НИКО НАСКОВ МИТЕВ- с адрес за кореспонденция с.Кривня
24. КАДРИЯ МЕХМЕД МЕХМЕД - с адрес за кореспонденция гр.Провадия


Орган по приходите:
Жулиета ДойчеваДата на поставяне на съобщението:09.01.2018г.

Дата на сваляне на съобщението:23.01.2018г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®