GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл. 32 от ДОПК №5/10.01.2018г.


Изх.№МДT- 5/10.01.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. ЕРКИН АЛИДОВ МЕХМЕДАЛИЕВ - с адрес за кореспонденция с.Славейково
2. ИВАН ТАШЕВ ИВАНОВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
3. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
4. СИМЕОН СТОЯНОВ АНГЕЛОВ - с адрес за кореспонденция с.Манастир
5. МАРИЯНА ДИМИТРОВА ЛУКОВА-ТОДОРОВА - с адрес за кореспонденция с.Комарево
6. СНЕЖАНА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА - с адрес за кореспонденция с.Снежина
7. ЦВЕТАНКА ГАЛИНОВА ВИЧЕВА - с адрес за кореспонденция с.Марково
8. МАРТИН АЛЕКОВ КРАЕВ - с адрес за кореспонденция с.Черноок
9. ФАНИ ИЛИЕВА ШИМШЕК - с адрес за кореспонденция с.Черноок
10. ШЕНОЛ ДЖЕВДЕТ АЛИ - с адрес за кореспонденция с.Черноок
11. ПЛАМЕН МИТКОВ АНГЕЛОВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
12. СВЕТЮ ПЕТРОВ КИРЧЕВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
13. ДИМИТРИЧКА ИВАНОВА ЖЕКОВА - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
14. ПЛАМЕНА ЖИВКОВА ЖЕКОВА - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
15. ЮСНЮ ХЮСЕИНОВ ИБРЯМОВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
16. НАДЕЖДА ТОДОРОВА ТОДОРОВА - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
17. БОЖИДАР МАРИНОВ СТАНЧЕВ - с адрес за кореспонденция гр.Провадия


Орган по приходите:
Румяна ИвановаДата на поставяне на съобщението:10.01.2017г.

Дата на сваляне на съобщението:25.01.2017г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®