GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл.32 от ДОПК №13/12.02.2018г.


Изх.№МДT-13/12.02.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. АЛЕКСИ АНДРЕЕВ СИМЕОНОВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
2. АНГЕЛ РОСЕНОВ ГЕОРГИЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
3. АСЕН КАНЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
4. АСЕН МАРИНОВ АСЕНОВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
5. БИСЕРКА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
6. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ТУНЧЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
7. ВИЛДАН ХАСАВ РАСИМ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
8. ДЕНЧО ТОТЕВ ДАБКОВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
9. ДЖЕВАТ АЛИЕВ АЛИЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
10. ИВАН АНГЕЛИНОВ МИРЧЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
11. КЕЯЗИМ ИСМАИЛ АЛИ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
12. МАРЧИ РУСКОВА ИВАНОВА - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
13. МИМИ СЕВДАЛИНОВА ТУНЧЕВА - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
14. МЛАДЕН АНГЕЛОВ ДОБРЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
15. РОСЕН АНГЕЛОВ СТОЯНОВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
16. СТЕЛИЯН ВЛАДИМИРОВ РАДЕВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
17. СТЕЛИЯН ИЛИЕВ СТЕФАНОВ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
18. ТОДОР АСЕНОВ АНГЕЛОВ- с адрес за кореспонденция с.Градинарово
19. ХРИСТО КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ- с адрес за кореспонденция с.Градинарово
20. АННА ЮЛИЯНОВА МАРИНОВА- с адрес за кореспонденция с.Градинарово -
21. МИТКО ЮЛИЯНОВ ИВАЙЛОВ- с с адрес за кореспонденция с.Градинарово адрес за кореспонденция с.Градинарово
22. НАТАША АНГЕЛОВА ИВАНОВА- с адрес за кореспонденция с.Градинарово
23. СЕНИХА АЛИ ЯНКОВА- с адрес за кореспонденция с.Градинарово
24. ХРИСТО АСПАРУХОВ МЛАДАНОВ- с адрес за кореспонденция с.Градинарово

Орган по приходите:
Румяна Иванова


Дата на поставяне на съобщението:12.02.2017г.

Дата на сваляне на съобщението:27.02.2017г.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®