GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Повторен публичен търг за продажба на 02.03.2018г.


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А
На 02.03.2018г. от 09.00 часа, повторен публичен търг с явно наддаване за продажба на автомобили обособени в 4 позиции на обща стойност 3310.00лв.
Условията за участие в търга са включени в тръжната документация, която се заплаща на касата на общината, а се получава от информационния център на общината в срок до 16,30 часа на 01.03.2018г. включително.
Допълнителна информация: тел. 0518 / 4-78-15 вътр.130
С. Петров - Ст. специалист „УТЕОС”

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®