GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Окръжен съд ВарнаСписък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели
за Окръжен съд - Варна, апелативен район Варна, публикуван на 28.06.2018г. на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт

1. Гълъбина Пиринлиева
2. Зехра Русева
3. Милена Иванова
4. Севдалина Жечева
5. Севим Емин
6. Сирма Димова

Автобиографии на кандидатите, мотивационни писма, препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ

Изслушването на кандидатите за съдебни заседатели ще се състои на 16.07.2018г. от 16.00 часа в стая 222 в Административната сграда на Община Провадия в публично заседание, като всеки член на Общинския съвет може да задава въпроси.
Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
/п/ Хюлия Мустафова
Председател на времената комисия за определяне на
съдебни заседатели за Окръжен съд - Варна, създадена с решение №34-586/26.04.2018г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®