GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл.32 от ДОПК №43/06.07.2018г.


Изх.№МДT- 43/06.07.2018г.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК
Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. МР АНДЪРСЪН ПРОПЪРТИС ЕООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
2. ХОЛДЪН ЕНД СОН ООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
3. СЕДЖ ЕООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
4. САВОЛГА 99 ЕООД - с адрес за кореспонденция с. Черноок
5. ДИАНА МОСКВА ЕООД - с адрес за кореспонденция с.Черноок
6. ЛИН ДЖУЛИ БАРЛОУ - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
7. РУРАЛГЕТАУЕЙ ЕООД - с адрес за кореспонденция с.Градинарово
8. ИНВЕСТ РАДЕВ ЕООД- с адрес за кореспонденция гр.Варна
9. ВЛАДИМИРОВИ ЕООД - с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
10. СЪННИ ХОУМС ЕООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
11. ЙЕЛОУГОУ ЕООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
12. БЛЯК СИЙ ДЕВЕЛОГМЪНТС ЕООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
13. КИЙТ И ПАТ ООД - с адрес за кореспонденция гр.Варна
14. РОУЗ ВИЛА 867 ЕООД - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
15. ДИ ПИ БИ –ХОУМС ООД - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
16. УАЙТС АНД ПРОПЕРТИС ЕООД - с адрес за кореспонденция с.Храброво
17. МАРКЪС СМАРТ ПРОПЪРТИС ЕООД - с адрес за кореспонденция с.Кочмар
18. МЕХМЕТ ДЕРЕ- с адрес за кореспонденция гр.Бяла
19. ДОБРА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
20. ЮСМЕН ШАКИР ЮСМЕН- с адрес за кореспонденция гр.Варна
21. ДИМО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ- с адрес за кореспонденция гр.София
22. ДИАНА ДИМИТРОВА МАРИНОВА- с адрес за кореспонденция гр.София
23. СЕБАЙДИН ХАСАНОВ МЕХМЕДОВ- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
24. ЕМИЛ СИМЕОНОВ АСЕНОВ-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
25. МАРИЯНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
26. РУЖДИ СЕБАЙДИНОВ ХАСАНОВ-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
27. НЕДКО АНГЕЛОВ СЛАВОВ-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
28. КАПКА МАРИНОВА АНГЕЛОВА-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
29. АЛЕКСИ СТОЯНОВ СЛАВОВ-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
30. ДАНАИЛ СТОЯНОВ НАЙДЕНОВ-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
31. ИВАНКА КИРИЛОВА ЛАМБОВА-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
32. ДИАНА КУНЧЕВА ВАСИЛЕВА-- с адрес за кореспонденция с.Бозвелийско
33. ЗОЯ СЛАВЕЕВА АСЕНОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
34. ДЕНИЦА ПЕТКОВА ИВАНОВА- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
35. КИРИЛ КОЛЕВ КИРИЛОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
36. СТОЙЧО АЛЕКСАНДРОВ ХРИСТОВ- с адрес за кореспонденция гр.Провадия


Орган по приходите:
Румяна Иванова


Дата на поставяне на съобщението:06.07.2018г.

Дата на сваляне на съобщението:23.07.2018г.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®