GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 16.000 м2 позиция № 6 по схема № 13


Община Провадия обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на 24.08.2018 г. от 15,30 ч. в зала 204 за част от имот публична общинска собственост, терен от 16.000 кв.м., позиция № 6 по схема № 13 – централен площад за разполагане на павилион за търговски дейност, с начална тръжна цена 139,20 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 21.08.2018г. Оглед на обекта на търг всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа до датата на подаване на документите за търга.

За информация административно - информационния център на общината или на тел.0518/47815, вътр.131
Б.Боев – гл.експерт


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®