GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Повторен публичен търг на 29.08.2018г.


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
О Б Я В Я В А
На 29.08.2018 г. от 10.00 часа повторен публичeн търг с явно наддаване за продажба на сграда на един етаж със застроена площ oт 62,70кв.м., построена в УПИ VІІІ-378,379,380 в кв.29 по плана на с. Равна, с начална тръжна цена 1541лв. без ДДС.
Условията за участие в търга са включени в тръжната документация, която се заплаща на касата на общината, а се получава от информационния център в срок до 16.30 часа на 28.08.2018г. включително.

Допълнителна информация: тел. 0518 / 4-78-15 вътр.130
С. Петров - Ст. специалист „УТЕОС”


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®