GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обявяване на публичен търг за отдаване под наем на терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 по РП на гр. Провадия


Община Провадия – обявява публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пeт/ години на 20.12.2018 г от 15,30 ч. в зала 326 за част от имот публична общинска собственост, терен от 20.00 м² , позиция № 4 по схема № 18 –за разполагане на павилион за търговски дейност с НТЦ 86.00 лв. Закупуване на тръжни документи на стойност 10% от НТЦ и внасяне на депозит на стойност 10% от НТЦ до 18.12.2018г.

Оглед на обектите на търга всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа до датата на подаване на документите за търга.
За информация административно - информационния център на общината или на тел.0518/47815, вътр.131
Б.Боев – гл.експерт


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®