GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Обява за търг на 29.03.2019 г.


Община Провадия обявява

На 29.03.2019 г. от 10.00 часа - публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на магазин с площ от 69.57 кв.м., собственост на Община Провадия по АЧОС № 221 от 11.11.1998 г., находящ се в подблоково пространство на жилищен блок в гр. Провадия, ул. „Георги Димитров“ № 16, секция II, с начална тръжна цена 382,64 лв. без ДДС – представляваща месечен наем.
Цена на тръжните документи – 38,26 лв., без ДДС.
Депозитът за участие е в размер на 10% от началната тръжна цена.
Тръжната документация се закупува, най – късно два работни дни преди датата на търга от Общински информационен център.

За допълнителна информация: тел.0518/47815 вътр. 131 - инж. Св. Раднева


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®