GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл. 32, ал.4 от ДОПК 18/14.03.2019г.


Изх.№МДT- 18 / 14 .03.2018г.


СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК

Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.

1. Борислав Живков Георгиев - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
2. Боян Тончев Стоев- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
3. Боян Недев Георгиев- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
4. Ивайло Димов Дочев- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
5. Иван Веселинов Георгиев- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
6. Боян Ивайлов Минев- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
7. Цанка Стефанова Станкова- с адрес за кореспонденция гр.Провадия
8. Иван Динев Тодоров- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
9. Иванка Николова Димитрова - с адрес за кореспонденция гр.Провадия
10. Иван Христов Стоянов- с адрес за кореспонденция гр. Провадия
11. Иван Петков Радев - с адрес за кореспонденция гр. Провадия
12. Иван Киряков Атанасов - с адрес за кореспонденция гр. Провадия

Орган по приходите:
Деница МилевскаДата на поставяне на съобщението: 14 .03.2018г.

Дата на сваляне на съобщението: 28 .03.2018г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®