GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Oбществен достъп до информация по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС за ИП с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (НУРИОВОС) е изготвена информация съгласно Приложение № 2, към чл. 6, ал. 10 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение (ИП) част Б1: „Станция за очистване на газопровода (СОГ) и Кранов възел (КВ) „Златина”; част: Б2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол”; част: Б3: „Технологична връзка при КС „Полски Сеновец” към обект „разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо – сръбската граница”, етап: „Линейна част”с възложител „Булгартрансгаз” ЕАД.
Информацията е публикувана на официалната електронна страница на Община Провадия www.provadia.bg ,както и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в периода 08.04.2019г. – 25.04.2019г. вкл. от 9:00 до 12:00 и от 13:30 до 17:00 часа в сградата на Община Провадия, отдел УТЕОС, ул. „Дунав” № 39, ет. 1, стая 105
Писмени становища и мнения се приемат на място в Община Провадия, гр. Провадия, ул „Дунав” № 39 в срок от 14 дни от датата на публикуване на съобщението – 08.04.2019г. За становища изпратени на пощенския адрес на Община Провадия е валидна датата на входящия номер, издаван от деловодството на Община Провадия.

Приложението тук
Дата: 08.04.2019 г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®